Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

GlobEdu gyűjtemény

Az ELTE PPK Könyvtára Olvasótermében jött létre egy önálló gyűjtemény, amely az
Anthropolis Egyesület támogatásával működik.
A Tudásközpont a globális neveléshez nyújt szakkönyveket, kézikönyveket és oktatási segédanyagokat ( társasjátéktól a vizuális segédanyagokig) és szaktanácsot az érdeklődőknek.
Az együttműködés további célja az univerzális társadalmi értékek, (antidriszkrimináció, antirasszizmus, multikulturalitás, tolerancia, etnikai kisebbségek védelme) ápolása, pártolása és terjesztése, valamint a nemzeti, kulturális és művészeti értékek védelme és népszerűsítése.

További információért keresse fel honlapunkat, vagy érdeklődjön a könyvtárosoknál!

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .