Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 17. szombat
magyar   English   deutsch  

Alapgyűjtemény

Könyvtárunk Magyarország egyetlen gyógypedagógiai szakkönyvtára, mely a Karon folyó oktatás és kutatás igényeinek megfelelően gyűjti és bocsátja rendelkezésre a gyógypedagógiai szakirodalmat.

Állománya 86000 dokumentum, nagyobbrészt könyv és bekötött folyóirat-évfolyam. Az állomány része még  számos CD-ROM és DVD., valamint a karon készült szakdolgozatok és az archív gyűjtemények.
Fő gyűjtőkörünk a fogyatékosságügy, azon belül a tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Válogatva gyűjtjük a társtudományok:  a pszichológia, pedagógia, társadalomtudományok (szociológia, szociálpolitika), orvostudomány, nyelvtudomány irodalmát. Szépirodalom terén különös hangsúlyt helyezünk a fogyatékossággal összefüggő irodalomra.

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .