Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 21. szerda
magyar   English   deutsch  

Könyvek

A Központi Olvasóterem több mint 150.000 kötet dokumentummal rendelkezik, és ennek nagyobbik része kölcsönözhető.

Gyűjtőkörünk: Zenetudomány, kották, filmelmélet, filmtudomány, kommunikáció és médiatudomány, irodalomtörténet és elmélet, nyelvészet, magyar és egyetemes történelem, néprajz, esztétika, filozófia tudományágak magyar nyelvű válogatott szakirodalma, kiemelten ezen tudományágak tankönyvei, kötelező és ajánlott művek, referensz irodalom (lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek), a Karon oktatott nyelvek szótárai. Szépirodalomból az oktatáshoz szükséges művek, kritikai kiadások. BTK-s oktatók publikációi, intézeti kiadványok.

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar megszűnése után került a Könyvtárba a Zenei Tanszék könyv és kotta anyaga. Ez az állomány rész kizárólag a tanszék oktatói és hallgatói számára elérhető. Itt találhatók a Tanszék szakdolgozatai is.

Két letéti állomány található a Központi Olvasóteremben. Az egyik az olasz szakos hallgatóknak, a másik pedig a Román Filológiai Tanszék hallgatóinak nyújt segítséget a tanulásban. Mindkét letét szabadpolcon található és csak helyben használható.

Cirill betűs állomány: Az orosz nyelvű állományrészben található szépirodalmi alkotások főleg klasszikusok, valamint irodalomtörténeti és elméleti irodalom, nyelvészet.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .