( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0530305256_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0535306480session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0530305256_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0535306480session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 736
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0561308504_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.07821180008drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.07821180104header ( )../bootstrap.inc:736

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 737
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0561308504_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.07821180008drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.07971180168header ( )../bootstrap.inc:737

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 738
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0561308504_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.07821180008drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08111180104header ( )../bootstrap.inc:738

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 739
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0394280528{main}( )../index.php:0
20.0426286304drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0561308504_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.07821180008drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08241180152header ( )../bootstrap.inc:739
Fontosabb források és irodalom - Válogatás | University Library Service
Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. június 18. hétfő
magyar   English   deutsch  

Fontosabb források és irodalom - Válogatás

Az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárával foglalkozó tanulmányok és közlemények bővebb felsorolása megtalálható "Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei" I-V. kötetében Déri Miklósné, illetve a VI. kötetben Vértesy Miklós összeállításában.

 

I. Alapvető segédletek

 

 1. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Ediderunt Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Vol. I-II. Bp., 1970.
 2. Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Tom. I. Catalogus codicum. Bp., 1881. Tom. II. Pars 1. Catalogus librorum manuscriptorum. Bp., 1889, Pars 2. Catalogus litterarum originalium ac collectionis Hevenessianae et Prayanae. Bp., 1894. Pars 3. Catalogus collectionis Kaprinayanae. Bp., 1907. Pars 4. Index alphabeticus et chronologicus cum tabula. Bp., 1910.
 3. Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Pótkötet. I-III. Összeáll. Knapp Éva. Bp., 1999-2001.
 4. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Recensuit Ladislaus Mezey. Bp., 1983.
 5. Kirner A. Bertalan: Budapesti baptista kódexek Kirner-féle elnevezésben a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárában. Békés, 1942.
 6. Kubinyi Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus asservati. Bp., 1956.
 7. Mezey László: Codices Latini medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Bp., 1961.
 8. Tóth Péter: Catalogus codicum latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Bp. 2008
 9. Pray, Georgius: Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis. Vol. I-II. Budae, 1780-1781.
 10. Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. 1473-1600, II. 1601-1635., III. 1636-1655. Bp., 1971, 1983, 2000.
 11. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1879.
 12. Uő: Régi Magyar Könyvtár. II. kötet. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1885.
 13. Szabó Károly - Hellebrant Árpád : Régi Magyar Könyvtár. III. kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. I-II. rész. Bp., 1896-1898.
 14. Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I-II. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Bp., 1912.
 15. Tóth András: Tanácsköztársasági aprónyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. Bp., 1959.
 16. Vízkelety András: Beschreibendes Verzeichinis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. 1-2. Bp., 1969-1973.

 

II. Összefoglaló munkák

 

 1. Dümmerth Dezső: Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597-1961. Ms. BEK K G 916.
 2. Knapp Éva: Egyetemi Könyvtár - Universitätsbibliothek. In: Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa. Hrsg von Bernhard Fabian. Bd. V. Hildesheim-Zürich-New York, 1998. 69-79.
 3. Szinnyei József: Az Egyetemi Könyvtár rendezéséről. Magyar Könyvszemle 1876. 21-25.
 4. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849-1876. Tanulmányok Budapest múltjából. XII. (1957). 459-495.
 5. Uő.: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának fejlődése. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. VI. (1972). 13-41.
 6. Uő.: Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest 1561-1918. Bibliothek und Wissenschaft 6. (1969). 197-242.
 7. Tóth András - Vértesy Miklós: A Budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944). Bp., 1982.

 

III. Forrásközlések

 

 1. Baranyai Decsi János: Adagiorum. A hasonmás szövegét gondozta Molnár József. Bp., 1978.
 2. Codex Germanicus. (Facsimile kiadás). Kisérőtanulmány magyar és német nyelven Knapp Éva. Bp. 1993.
 3. Codex Graecus quatuor evangelicorum a Bibliotheca Universitatis Pestinensis cum interpretatione Hungarica editus a Samuele Márkfi. Pestini, 1860.
 4. Cordines-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmányokkal kisérve közzéteszi Bognár Ágnes és Levárdy Ferenc. Bp., 1967.
 5. Correspondence de Ferenc Weiss astronome hongrois du XVIII. siecle. Publiee par Magda Vargha. I-II. Bp., 1990-1992.
 6. Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredeti. Nagyszombat, 1690. (Facsimile kiadás) Knapp Éva és Tüskés Gábor kísérőtanulmányával. Bp., 1994.
 7. Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794-1826). Közzéteszi Izsépy Edit. Bp., 1985.
 8. II. Rákóczi György levelezéséből. 1646-1660. Sajtó alá rendezte Izsépy Edit. Bp., 1992.
 9. Nádor códex. A pesti Egyetemi Könyvtár eredetiéből bevezetéssel és szótárral ... kiadta Toldy Ferenc. Budán, 1857.
 10. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerk. Budencz József, Szarvas Gábor, Szilády Áron. 2., 8., 15. kötet. Bp., 1878, 1879, 1908.
 11. Példák Könyve 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Közzéteszi Bognár Ágnes és Levárdy Ferenc. Bp., 1960.
 12. S. Bernardini Senensis opera omnia. Tom. 9. Postillae in epitolas et Evangelia. Selecta ex autographo Budapestinensi. Florentiae, 1965.
 13. Sermones Dominicales. Két XVI. századból származó magyar glosszás latin codex. Bevezette és szótárral ellátta Szilády Áron. 1-2. kötet. Bp., 1910.
 14. Tamerlán. A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761-ből. Közli Knapp Éva. Irodalomtörténeti Közlemények 97. 1993. 537-540.
 15. Valuable Historical Maps. University Library Budapest. Catalogue. Ed. Éva Knapp. Bp., 1989.
 16. Weszprémi-kódex. XVI. század első negyede. Bp., 1988.
 17. Winkler-kódex. 1506. Közzéteszi Pusztai István. Bp., 1988.

 

IV. Feldolgozások

 

 1. Berkovits Ilona: A budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis codexe. Bp., 1937.
 2. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe s a XIII-XIV. századi velencei miniatürfestészet története. Bp., 1928.
 3. Uő.: A budapesti Egyetemi Könyvtár festett kéziratainak egy festett kéziratainak egy csoportja. Bp., 1932.
 4. Bezenyi Béláné: Egy deista köznemes reformkorban. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. 1968. 307-318.
 5. Bollók János - Kapitanffy István: Megjegyzések az Egyetemi Könyvtár Gr.1. jelzetű kódexének bejegyzéséhez. Antik Tanulmányok 26 (1979) 106-109.
 6. Boross Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményében. Magyar Könyvszemle 101. (1985) 276-280.
 7. Cenci, Cesare: Un manoscritto autografo di San Bernardino a Budapest. Codice latino 102 della Bibliotheca Universitaria di Budapest. Pistoia, 1964.
 8. Csontosi János: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliográfiai ismertetése. Magyar Könyvszemle 1877. 157-218.
 9. Donáth Regina: Adalékok a XVII. századi Kolozsvár életéhez az Egyetemi Könyvtár egy kézirata alapján. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve I. 1962. 157-170.
 10. Donáth Regina: Iratok a westfáliai békekötés történetéhez az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 239-252.
 11. Donáth Regina: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi Könyvtár kézirattárában. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. 1964. 193-212.
 12. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése. Bp., 1963.
 13. Gárdonyi Albert: Közkönyvtári kézirathasználat a XVIII. században. Magyar Könyvszemle 1938. 379-381.
 14. Hermann Zsuzsanna: Az Egyetemi Könyvtár Werbőczi-kéziratai és az "Analecta Saeculi XVI Hungarica". Bp., 1983.
 15. Horváth Lórántné: Egy 1515-ös leveleskönyv az Egyetemi Könyvtárban (Kiadatlan reneszánsz-kori levelek). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 229-237.
 16. Hölvényi György: Hevenesi Gábor Útmutatásai a történeti forrásanyag gyűjtéséhez. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VI. 1972. 147-152.
 17. Katona Lajos: Die Budapester Handschrift der Gesta Romanorum. Berlin, 1900.
 18. Kenyeres Ágnes: Kazinczy Gábor hagyatéka nyomában. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V. 1970. 269-289.
 19. Uő.: Szabó Károly és Kazinczy Gábor (Adalékok Szabó Károly levelezéséhez). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. 1966. 269-283.
 20. Knapp Éva: A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a XVIII. században. I-II. rész. Magyar Könyvszemle 1992. 193-216., 313-331.
 21. Uő.: Gilgengart. Egy német nyelvű imádságosköny a 16. század elejéről. Magyar Könyvszemle 1994. 130-154.
 22. Knapp Éva: Egy tévesen feltételezett XVIII. századi nyomda: Máriavölgy (1730-1736). Magyar Könyvszemle 1994. 412-417.
 23. Uő.: Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a 17-18. században. Századok 1995. 791-814.
 24. Kulcsár Péter: Berger Illés történeti művei. Magyar Könyvszemle 1994. 245-249.
 25. Lehmann, Phyllis Williams: Theodosius or Justinian? A Renaissance drawning of a Byzantine rider in a fifteenth centory codex of the Budapest University Library. New York, 1959.
 26. Lehr Miksa: A budapesti Egyetemi Könyvtár XV. századbeli ritka rézmetszete. Magyar Könyvszemle 1892-3. 191-194.
 27. Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-től 1774-ig. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. 1968. 63-88.
 28. Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. 25-63.
 29. Sarbak Gábor: A pálos Liber viridis (Budapest, Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 115.) In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. Szelestei N. László. Bp., 1989. 155-167.
 30. Uő.: Hadnagy Bálint pálos szerzetes kézírása a Budapesti Egyetemi Könyvtár 372-es számú ősnyomatatványában. Magyar Könyvszemle 1995. 164-169.
 31. Tóth András: "Holt" kéziratgyűjtemények élete. Magyar Könyvszemle 1958. 42-50.
 32. Uő.: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. Magyar Könyvszemle 1968. 210-214.
 33. Vértesy Miklós: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek in Budapest. Beiträge zur Inkunabelkunde. Folge 3. Bd. 3. Berlin, 1968. 107-121.
 34. Uő.: Az Egyetemi Könyvtár 1690. évi katalógusa. Magyar Könyvszemle 1957. 368-372.
 35. Uő.: Horváth Gergely ismeretlen XVI. századbeli magyar könyvei. Magyar Könyvszemle. 1957. 52-54.
 36. Uő.: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állományában. Magyar Könyvszemle 1966. 66-70.

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .