Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Könyvajánlók

Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár

Az egészségpszichológia a pszichológia elméleti, gyakorlati ismereteinek és módszertanának alkalmazása (1) az egészség fejlesztésében és fenntartásában, (2) a betegségek megelőzésében és kezelésében, (3) az egészség, betegség és a kapcsolódó működészavarok okainak és veszélyeztető tényezőinek azonosításában és végül (4) az egészségügy és az egészségpolitika elemzésében és fejlesztésében.

Vámos Ágnes - Lénárd Sándor (szerk.): A BaBe- projekt (2006-2011): Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás bolognai folyamatában

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár

Jelen kötet egy olyan átfogó esettanulmány, amely a magyarországi bolognai folyamat egyik leghosszabb ideig tartó és legátfogóbb monitorozásának a bemutatása. Fejezetről fejezetre egy szakmai közösség elszánása körvonalazódik annak a tevékenységnek a folyamatos javítására és korrekciójára, amelyet meghatározott kontextusban végez a ciklusos felsőoktatási szerkezet keretei között, egy képzési program implementációja és működtetése közben -, valamint e közösség önreflexiója a tanulási folyamatra, melynek ezáltal alanyává válik.

A társak és a társadalom megismerése

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár

A szociálpszichológia klasszikusai sorozat újabb – Hunyady György által szerkesztett – kötete egy olyan tudománytörténeti jelentőségű szakmai irányzatról ad képet, amely a 20. század végén évtizedekre megszabta e tudományág fejlődését az Egyesült Államokban és világszerte. A kísérleti szociálpszichológia területén is átütőnek bizonyult és eluralkodott az a szemlélet, amely az információk feldolgozását, megőrzését és alkalmazását tekintette a koncepcióalkotás és az empirikus vizsgálatok alapvető tárgyának. A kognitív szociálpszichológia gazdag szakirodalmából e kötet David L.

Urbán Róbert: A dohányzás egészségpszichológiája

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár

Szerző: Urbán Róbert

Cím: A dohányzás egészségpszichológiája

Kiadás: Nyitott Könyvműhely, 2007

ISBN: 963 86890 6 4

Rigó Adrien (szerk.): Reproduktív egészségpszichológia

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy utcai Könyvtár
Jelen tanulmánykötet tágabb nézőpontból, a pszichológiai és a társas-környezeti tényezők függvényében tekint a reprodukciós egészség kérdésére.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .