Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

  1. A kölcsönözhető dokumentumok száma 5 fizikai egység, a kölcsönzési idő 2 hét. A kölcsönzési idő szorgalmi időszakban egyszeri alkalommal újabb 2 hétre meghosszabbítható (személyesen, telefonon, e-mailben vagy on-line). A vizsgaidőszakban a kölcsönzési idő 1 hétre rövidül és nincs hosszabbítás. Oktatóink 10 db könyvet kölcsönözhetnek, és 5 alkalommal van módjuk hosszabbítani a kölcsönzés időtartamát.
  2. A kölcsönözni kívánt dokumentum a kérőlap kitöltésével a raktárból igényelhető.
  3. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat kell fizetni, kötetenként és naponként 40 Ft.
  4. Amíg a könyvtárhasználó a könyvtárral szembeni tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.
  5. A Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után 4 alkalommal küld felszólítást. Az adminisztratív költségeket az olvasó köteles megtéríteni.
  6. Elveszített vagy megrongálódott dokumentumot a kölcsönző köteles azonos gyűjteményi értékű példánnyal pótolni.
  7. A Könyvtár a kölcsönzésre bekért könyvet 1 napig teszi félre a használó nevére. Ha ez alatt nem kerül kikölcsönzésre, visszaküldi a raktárba.
  8. A „korlátozottan kölcsönözhető” státuszú könyvek a vizsgaidőszakban zárástól nyitásig kölcsönözhetőek, kivéve az ELTE oktatóit, akik a szorgalmi időszakban is kölcsönözhetik ezeket 1 hétre.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .