Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Helyben használat

 • a) Általános szolgáltatások
  1. Minden beiratkozott olvasó használhatja a könyvtár olvasótermeit, azok szabadpolcos állományát.
  2. A könyvtárhasználat érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.
  3. Az olvasótermekbe helyben használat céljából bármely raktári dokumentum bekérhető kérőlap kitöltésével. (Letölthető kérőlap az olvasóterembe.)
  4. Az Egyetemi Könyvtár a külső raktári dokumentumokat a következő hétfői vagy szerdai nyitva tartási naptól szolgáltatja.
  5. Tájékoztató szolgálat: általános tájékoztatás, a könyvtár profilját, állományát érintő szaktájékoztatás személyesen, telefonon, e-mailben és online.
  6. Irodalomkutatás megrendelhető.
  7. Másolási szolgáltatások: lehet nyomtatni, fénymásolni, és megrendelni fénymásolást, nyomtatást vagy digitális másolást. 1800 előtt kiadott dokumentum és bekötött napilap nem fénymásolható. Különgyűjteményi dokumentumokról csak digitális másolat készíttethető.
  8. A másolási szolgáltatások igénybe vételekor a használó tudomásul veszi, hogy a másolatot kizárólag tudományos kutatáshoz, illetve egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából, a szerzői jogi szabályok figyelembe vételével használhatja fel.
  9. Számítógép- és internethasználat.
   • a. Lehetőség van saját adathordozó használatára.
   • b. A számítógépeken használhatók a könyvtár katalógusai, elektronikus segédletei, az interneten keresztül előfizetéssel, országos licenc keretében elérhető adatbázisok, a magyar felsőoktatás és a kutatási hálózat rendelkezésére bocsátott információs források, továbbá a könyvtár állományába tartozó CD/DVD-ROM-ok.
   • c. Az előfizetett adatbázisok részeit vagy egészét a felhasználó nem reprodukálhatja, terjesztheti, jelenítheti meg, nem módosíthatja, nem ruházhatja át, és nem hozhat belőle létre elektronikus vagy nyomtatott gyűjteményt. Az adatbázis bármely dokumentumának kinyomtatott formában történő másolása, terjesztése, letöltése, tárolása kizárólag belső és magáncélokra történhet, nem szolgálhatja jövedelemszerzés célját.
   • d. A számítógépeken kizárólag a D meghajtóra lehet menteni. A könyvtár a gépeken tárolt anyagokért nem vállal felelősséget.
   • e. Gyűlöletet, agressziót sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, illetve mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, feltöltése, bármely program letöltése, installálása tilos. A számítógépre telepített programokat tilos módosítani vagy törölni.
   • f. Lehetőség van saját laptop, digitális fényképezőgép használatára.
  10. Számítógép-használati és Braille-írásos nyomtatási lehetőség látássérültek számára.
  11. Az olvasótermekbe csak a munkához szükséges dokumentumok, irodaszerek, számítógép, kis méretű táska hozható be.
  12. Külön díj ellenében megtekinthető a könyvtár Díszterme és/vagy az aktuális kiállítás.
 • b) A Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya dokumentumai (különgyűjtemények) használatának szabályai
  1. A Kézirat és régi nyomtatványok osztálya dokumentumai kizárólag kutatási nyilatkozat kitöltésével és érvényes kölcsönző- vagy kutatójeggyel használhatóak.
  2. A dokumentumok nem kölcsönözhetők, csak helyben olvashatók.
  3. Az Egyetemi Könyvtár a leadott kéréseket, a leadást követő nyitva tartási napon teljesíti (kivéve a külső raktárban elhelyezett doktori disszertációkat).
  4. Amennyiben a dokumentumról fakszimile kiadás vagy digitális másolat áll rendelkezésre, az Egyetemi Könyvtár az eredeti dokumentum helyett ezeket bocsátja rendelkezésre. Az eredeti dokumentum ilyen esetekben csak írásos főigazgatói engedéllyel kutatható.
  5. Kikérni egyszerre 10 bibliográfiai egységet lehet. A használatot 19.30 óráig be kell fejezni.
  6. Érvényes kutatójeggyel rendelkező kutatóink telefonon vagy e-mailben is kikérhetnek dokumentumot.
  7. Feldolgozatlan, feldolgozás alatt álló vagy erősen sérült, széteső, restaurálatlan állományrészek/dokumentumok nem kutathatók.
  8. A kiadott dokumentumok átvételét a kutató a kutatótermi naplóban aláírásával köteles igazolni.
  9. Az Egyetemi Könyvtár a folyamatosan használt dokumentumokat kérésre 14 napig félreteszi.
  10. A használatra kikért dokumentumok jelzetelését megbontani, abból dokumentumot kiemelni nem szabad.
  11. Tilos a dokumentumban bármit aláhúzni, rájegyezni, ráhelyezni vagy rajta írni. A dokumentum használata közben csak ceruza használható.
  12. E szabályok megsértőitől megvonható a könyvtárhasználati jog.
  13. A Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya anyagaiból digitális másolat rendelhető.
  14. A Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya anyagaira való hivatkozás formája a következő: ELTE Egyetemi Könyvtár Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya, [jelzet]; rövidítve: ELTE EK KRNYO [jelzet].

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .