( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0613305208_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0621306432session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0613305208_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0621306432session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 736
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0664308456_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08931179600drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08931179696header ( )../bootstrap.inc:736

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 737
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0664308456_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08931179600drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.09181179760header ( )../bootstrap.inc:737

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 738
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0664308456_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08931179600drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.09411179696header ( )../bootstrap.inc:738

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 739
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0446280480{main}( )../index.php:0
20.0496286256drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0664308456_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08931179600drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.09651179744header ( )../bootstrap.inc:739
Régi nyomtatványok tára | University Library Service
Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. június 18. hétfő
magyar   English   deutsch  

Régi nyomtatványok tára

   Az RNYO gyűjtőköre minden 1501-1800 között külföldön nyomtatott nem magyar nyelvű mű, amelynek szerzője nem magyarországi személy. Három gyűjteményre tagolódik: 16. század (antikva), 17. század (barokk) és a 18. század (felvilágosodás). Hozzávetőlegesen 65000 kötet többsége az ún. muzeális állomány része, tehát az egyetemi könyvtár államosítása (1777) előtti beszerzés.


     Az Egyetemi Könyvtárat 1561-ben alapította Oláh Miklós esztergomi érsek. Az első évtizedekben jezsuita kollégium könyvtáraként működött Nagyszombatban, Znióváralján és Vágsellyén. Végül a Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetem könyvtára lett Nagyszombatban 1635-ben. Kezdetben latin-görög szerzőket, teológiát gyűjtő kollégiumi könyvtár fokozatosan vált történelmet, földrajzot, jogot, természet- és orvostudományt, matematikát beszerző, minden tudományt átfogó egyetemi bibliotékává.


     A 16. század fordulóján néhány száz kötetes gyűjtemény egy évszázaddal később már elérte a 6000 kötetet, s a könyvek jelentős része, főleg a jezsuita rend hatékony könyvtár- és oktatáspolitikájának köszönhetően, friss szakirodalom, melyeket nyomtatásuk után nem sokkal szerzettek be a jezsuita atyák. A jezsuita rend feloszlatása (1773) után az egyetem és a többi intézménye (csillagda, nyomda és a könyvtár) állami tulajdonba került. Az államosítással párhuzamosan a jezsuita és más feloszlatott szerzetesrend könyvei bekerültek a Nagyszombatról Budára, majd Pestre költöztett új könyvtárba.    

 
   A jelenlegi épületet 1876-ban adták át, s létrejöttek az első külön-gyűjtemények (ősnyomtatvány, kézirattár, régi magyar nyomtatványok). Az 1950-es években újabb gyarapodás történt, az erőszakosan feloszlatott szerzetesrendek könyveiből előválogatási jogot kapott az Egyetemi Könyvtár, így a régi gyűjtemény több tízezer kötettel gyarapodhatott.


     A 2000-ben létrehozott RNYO munkatársai új gyűjteményeket alakítottak ki, évszázadonként különítették el az 1501-1800 között kiadott nyomtatványokat. Jelenleg 7200 antikvát, 11000 barokk és 45000 felvilágosodáskori kötetet őriz az osztály. A teljes muzeális állományt fertőtlenítettük, a 16-17. századot teljesen letisztítottuk, s négy éve tart a 16. századi, egykorú kötések (gótikus, reneszánsz) restaurálása, apró javítása. 2002-ben fejeződött be a 16. századi anyag elektronikus leltározása, létrejött egy konkordanciajegyzék, amely tartalmazza az összes egykori jelzetet az elmúlt 130 évből.      


      A 9600 db leltárkönyvi rekord konverziója megtörtént 2004-ben, s megindult az antikva állomány teljeskörű elektronikus feltárása. A Horizon-adatbázisban nemcsak a bibliográfiai feltárást végezzük el, hanem a példányleírást is: a könyvészeti adatok mellett leírjuk a kötést, az esetleges hiányt és az azonosított tulajdonosokat. A besorolási neveknél elkészítettük a CERL Thesaurus ajánlása alapján a nyomdahelyek, nyomdászok és a kiadók egységesített névformáját életrajzi vagy működési adatokkal. Ezzel párhuzamosan készül a barokk-gyűjtemény elektronikus leltárkönyve, amelyből már 3000 rekordot konvertáltunk az elektronikus katalógusunkba, s így mindenki számára elérhető az antikva állománnyal együtt (OPAC). Elkészült továbbá az antikva gyűjtemény első 2000 kötetének címlap-digitalizálása is, amelyek hozzáférhetőek a Bibliotheca Antiqua Digitalis-ban.

 

      Könyvtárunk állományának kereséséhez használja elektronikus katalógusunkat!

    Az alapkatalógus egy betűrendes leíró katalógus, melynek használata akkor javasolt, ha sem az online katalógusban való keresés, sem a nyilvános cédulakatalógusokban való keresés nem vezet eredményre, és vagy a szerző nevét, vagy szerkesztett mű esetén a mű címét ismerjük, továbbá sorozatok is kereshetők cím szerint. Feltárja az egyes szerzőkre vonatkozó szakirodalmat is, de csak monográfiák esetén. Analitikus feltárást (cikkek, tanulmányok) nem tartalmaz, tematikus keresésre nem alkalmas.

    Az Egyetemi Könyvtár alapkatalógusa unikum a magyar könyvtártörténetben, mai formáját 1875-ben nyerte el. Az addigi hagyományos, könyvben kiadott katalógusokról ekkor tértek át a cédulákon vezetett katalógus építésére. Az alapkatalógus tárja fel legteljesebben a könyvtár megalapításától 1995-ig beszerzett könyvállományt. (Link a digitalizált alapkatalógushoz)

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .