Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 21. szerda
magyar   English   deutsch  

ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

Nyitva tartás
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
szombat:
vasárnap:

Megközelítés, elérhetőségek
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42-44
Email: elte [dot] gyak [dot] konyvtar [at] gmail [dot] com
Telefon: 487-81-67
Könyvtár kód:
Megközelítés:

Villamos: 59,59A Kiss János altábornagy utcai megálló

Busz: 102,105,112 Kiss János altábornagy utcai megálló,

139 Tartsay Vilmos utcai megálló


Beiratkozni jogosult

Hallgatók
Oktatók

Beiratkozás részletei

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, hallgatók, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. 

Név Státusz E-Mail Telefon
Lázárné Szanádi Csilla könyvtárostanár elte [dot] gyak [dot] koyvtar [at] gmail [dot] com +36 1 487 81 67

Gyakorlóiskolánk kettős funkciójú.  Közoktatási és a tanító-, valamint a tanárképzés gyakorlati képzési funkcióját látja el, pedagógiai és szakmai szempontból igen jól képzett, magas színvonalú nevelő-oktató munkát végző pedagógusokkal. A nevelési-oktatási feladatok közül lényegi feladatnak tartjuk a kultúra átszármaztatását. A kultúrát a legszélesebb értelemben fogjuk fel, tartalmában a nemzeti, illetve az európai műveltség dominál, jellegében összetett (szellemi, testi-manuális, erkölcsi-viselkedési, esztétikai). Nem tekintjük zárt rendszernek, változásait, gazdagodását követni igyekszünk. Az iskola – meggyőződésünk szerint – csak akkor tudja betölteni hivatását, ha mindenekelőtt a gyermekre figyel. Az egyes gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozását segítjük minden eszközzel, ezekre támaszkodva fejlesztjük tanulóink egész személyiségét.

Facebook oldal


 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .