Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

Kölcsönözni a beiratkozáskor kapott kölcsönzőjeggyel lehet. A kölcsönzők adatairól információt harmadik fél részére nem lehet kiadni. Egy adott dokumentumból egy kölcsönző csak 1 példányt kölcsönözhet. Tartós kölcsönzés esetén, a kikölcsönzött dokumentumot maximum 1 hónap időtartamra a könyvtár visszakérheti. (Tartós kölcsönzésnek számít a három hónapnál hosszabb kölcsönzési idő.)  
 
az alábbi kiadványtípusok nem kölcsönözhetőek: 
o folyóiratok 
o doktori dolgozatok 
o szakdolgozatok, diplomamunkák  
 
• korlátozottan kölcsönözhetőek a kézikönyvtárban lévő könyvek (zárástól nyitásig illetve hétvégén) 
 
a kölcsönzés időtartama: 
o a kar oktatói, kutatói és dolgozói részére: 1 év (a könyv bemutatása után három alkalommal hosszabbítható)  
o egyéb esetben: 1 hónap (két alkalommal hosszabbítható, ha nincs előjegyzés az adott dokumentumra)
 
a kölcsönözhető dokumentumok száma: 
o az Informatikai Kar oktatói, dolgozói részére: legfeljebb 30 dokumentum 
o az Informatikai Kar hallgatói: legfeljebb 10 dokumentum 
o az ELTE egyéb polgárai, szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói, dolgozói, eseti könyvtárvezetői engedély alapján beiratkozottak: legfeljebb 5 dokumentum 
 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .