Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

   Az Egyetemi Könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, valamint 14. életévét betöltött középiskolás diák.

 

a) Általános szabályok, szolgáltatások

 1. Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott kölcsönzőjeggyel lehet. (Letölthető kölcsönzői kérőlap és kezességi nyilatkozat.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló mindenkori törvény szerinti súlyosan fogyatékos használók a tagság érvényességére szóló meghatalmazással, egy kölcsönzéssel megbízott személy közvetítésével is kölcsönözhetnek. A meghatalmazást írásban kell megtenni és visszavonni. (Letölthető meghatalmazás.)
 2. Minden 60 évesnél nem régebbi dokumentum kölcsönözhető, ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja. Helyben használatra kijelölt dokumentumok nem kölcsönözhetőek. Állományvédelmi szempontok alapján a könyvtáros egyéb dokumentumok esetén is megtagadhatja a kölcsönzést.
 3. Az Egyetemi Könyvtár raktári dokumentumkérést 19 óra 30 percig tud aznapi teljesítéssel elfogadni. Az ennél később leadott kéréseket a következő nyitva tartási napon (külső raktár esetében a következő külső raktári járatnapon) teljesíti.
 4. A könyvtár külső raktárában elhelyezett dokumentumok a következő hétfőn vagy szerdán 14.00 órától hozzáférhetők. A kéréseket az előző nyitva tartási nap 19.30-ig kell leadni.
 5. Egyszerre 8 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre, mely idő 2×3 héttel meghosszabbítható. Hosszabbítani lehet a kölcsönzési határidő lejárta előtt e-mailben, a honlapról online, személyesen, telefonon. Az Egyetemi Könyvtár a nyitva tartási időn kívül e-mailben küldött hosszabbítási kéréseket a következő nyitva tartáskor rögzíti. Előjegyzett könyv kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.
 6. Az ELTE oktatói egyszerre 20 dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hétre, a kölcsönzési idő 2×3 héttel meghosszabbítható.
 7. A könyvtár dolgozója egyszerre 15 dokumentumot kölcsönözhet 3 hétre. A kölcsönzési idő 2×3 héttel meghosszabbítható.
 8. Amíg a könyvtárhasználó a könyvtárral szembeni tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.
 9. Az Egyetemi Könyvtár az e-mail címmel rendelkező olvasóinak könyveik kölcsönzési határidejének lejárata előtt két nyitva tartási nappal emlékeztetőt küld a határidő lejártáról. Az emlékeztető megérkezéséért az Egyetemi Könyvtár nem vállalja a felelősséget.
 10. A kölcsönzési határidő lejárta után 4 naptári nap "türelmi idő" áll az olvasók rendelkezésére, ami alatt a késedelmi díj kifizetése nélkül visszahozhatják a náluk lévő, lejárt határidejű könyveket.
 11. Az Egyetemi Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után 2 alkalommal küld levélben felszólítást. Az eredménytelen felszólítások után a tartozásokat peren kívüli eljárással behajtja. Az adminisztratív költségeket az olvasó köteles megtéríteni.
 12. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat kell fizetni.
 13. Elveszített vagy megrongálódott dokumentumot a kölcsönző köteles azonos gyűjteményi értékű példánnyal pótolni, vagy megfizetni a kártérítési és eljárási díjat.
 14. Az Egyetemi Könyvtár a kölcsönzésre bekért könyvet 2 napig, az előjegyzett és a külső raktári könyvet 10 napig, a könyvtárközi kölcsönzésre bekért könyvet a küldő könyvtár által megszabott határidőig teszi félre a Kölcsönzőben az olvasó nevére. Ha ez alatt nem kerül kikölcsönzésre, visszaküldi a raktárba, illetve a küldő könyvtárnak.

Kölcsönzői kérőlap.

Könyvtárközi kölcsönzési űrlap.

Kezességi nyilatkozat.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .