Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 20. szombat
magyar   English   deutsch  

Gothard Jenő Asztrofizikai Obszervatórium Könyvtára

Nyitva tartás
hétfő: 09.00-15.00
kedd: 09.00-15.00
szerda: 09.00-15.00
csütörtök: 09.00-15.00
péntek: 09.00-15.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Megközelítés, elérhetőségek
Cím: H-9700 Szom­bat­hely, Szent Im­re Her­ceg u. 112.
Email: ivincze [at] gothard [dot] hu
Telefon: (94) 522-872
Könyvtár kód: B2 261
Megközelítés:

Szombathely: busz, vonat


Beiratkozni jogosult


Beiratkozás részletei

Az ob­szer­va­tó­ri­um ala­pí­tá­sa­kor Got­hard Je­nő szak­könyv­tá­ra sa­ját be­val­lá­sa sze­rint igen sze­gé­nyes volt. Az évek so­rán a ku­ta­tá­sa­i­hoz és szer­te­ága­zó te­vé­keny­sé­gé­hez szük­sé­ges ko­ra­be­li szak­iro­da­lom leg­újabb mű­vei mel­lett sok an­tik rit­ka­ság­gal is gya­ra­pí­tot­ta könyv­tá­rát.


 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .