Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Könyvtáros állás Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményében

Utolsó módosítás: 2015-10-16 12:31

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

 

 

 

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Ecseri út 3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtáros feladatai lesznek: részvétel az olvasószolgálatban 2 műszakos munkarendben (kölcsönzés, tájékoztatás), dokumentumok formai és tartalmi feltárása az Aleph integrált könyvtári rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai vagy egyetemi könyvtárosi végzettség,

 

 • büntetlen előélet
 • középfokú C típusú állami nyelvvizsga német nyelvből
 • internetes alkalmazások gyakorlott szintű ismerete
 • MS Office (irodai) alkalmazások gyakorlott szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • régi könyves feldolgozói tapasztalat
 • Aleph integrált könyvtári rendszer használatában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázat feltételei között előírt végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 60 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz (amelyben bemutatásra kerülnek a pályázati feltételekben megfogalmazott tapasztalatok)
 • a nyelvvizsga-bizonyítványának másolata
 • motivációs levél
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek betekinthetnek

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bergmann Krisztina nyújt, a 358-5538 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal részére a dekan [at] barczi [dot] elte [dot] hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .