Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Helyben használat

A nyitva tartás ideje alatt szabadon használhatóak az olvasóteremben, raktárakban elhelyezett, ill. tanári szobákba kihelyezett példányok és folyóiratok. Kölcsönzésre kizárólag a Szláv és Balti Filológiai Intézet oktatóinak és beiratkozott hallgatóinak (BA, MA, minor, intézeti doktorandusz) van lehetősége. Lehetőség van a nem kölcsönözhető dokumentumok fénymásolás céljából való elvitelére okmány (diákigazolvány) leadásával.  A könyvek és a folyóiratok kikéréséhez a következő katalógusokat lehet használni: cédulakatalógus a cseh nyelvű példányokhoz; helyi, Excelben készített tematikus katalógusok nyelvenként és a WEB OPAC (Aleph-katalógus).

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .