Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

TÁMOP 3.2.4/09/1/KMR/2010-0021

Utolsó módosítás: 2015-02-18 16:57

 

TÁMOP 3.2.4/09/1/KMR/2010-0021

Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében című pályázat

Közvetlen célok:

 • Az ELTE különböző adatbázisaiban található dokumentumok olyan közös lekereső felületen való megjelenése, amely biztosítja az esélyegyenlőséget a fogyatékos könyvtárhasználók számára.

 • Az ELTE könyvtári adatbázisában található dokumentumok számának ugrásszerű növelésével, nagyszámú új és unikális rekord bekapcsolása az országos adatbázisokba.

 • A könyvtári portál helyi és esélyegyenlöségi szükségletekre épülő fejlesztése.

 • Olvasásnépszerűsítő író-olvasó találkozók, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások, vetélkedők szervezése.

 • Az ELTE néhány könyvtári szakembere számára négyféle képzés lefolytatása.

 • Az ELTE könyvtáraiban használható, teljesítménymutatókkal alátámasztott minőségbiztosítási módszer kidolgozása.

Hosszú távú célok:

 • A teljes ELTE dokumentum vagyon egységes adatbázisba való migrálása.

 • Az országos dokumentum vagyon gyarapdása unikális, hiánypótló dokuemtumokkal, az információ eljuttatása a leszakadó térségek, hátrányos helyzetben élő lakossága számára is.

 • A könyvtári portál fejlesztésével a könyvtárhasználat megkönnyítése, meggyorsítása, az olvasás népszerűsítése.

 • Az olvasás újbóli megszerettetése a középiskolás korú diákokkal, valamint a tanulók felkészítése a felsőfokú intézményekben való munkára.

 • A korszerű szolgáltatások ellátására, e megújuló szolgáltatói rendszer kezelésére, felkészült könyvtári dolgozók foglalkoztatása.

 • Valós igényeken alapuló, esélyegyenlőséget biztosító szolgáltatások nyújtása.

Eredmények:

1. Rekordok számának növelése

 • 26.855 unikális rekordot vittünk fel az integrált könyvtári rendszerbe (olasz, spanyol, kínai, dán, svéd és norvég nyelvű dokumentumok, és 18–19. századi kisnyomtatványok);

 • A BGGYK és a PPK migrálásával az Aleph integrált könyvtári rendszerbe összesen 182.101 új példányrekord került be.

2. Közös keresőfelület létrehozása

Olyan közös keresőfelületet hoztunk létre, melyben az ELTE könyvtárain túl az alábbi ELTE gyakorló középiskolák könyvtárainak állománya is elérhető: Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Trefort Ágoston Gyakorlóiskola.

3. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja

Az új honlap az ELTE valamennyi kari, intézeti és intézeten kívüli könyvtárának közös portálja, amely magyar, angol és német nyelven is elérhető. A portált használó különböző célközönségeknek specifikus tartalmakat szolgáltatunk, így kialakításra került egyetemistáknak, oktatóknak, középiskolásoknak és könyvtárosoknak szóló rész is. A fogyatékkal élőknek akadálymentes változatot hoztunk létre.

4. Képzések

Nyolc kolléga vett részt a pályázat keretében biztosított ötféle képzésen, melyek a következők voltak:

 • Digitális könyvtárak létrehozása;

 • Elektronikus könyv;

 • Könyvtári vezetői ismeretek I.;

 • Minőségmenedzsment;

 • Szövegfeldolgozás XML alapokon II. – Szabványos XHTML szerkesztés CSS felhasználásával.

5. Minőségbiztosítási projekt

A 2010-ben lebonyolított önértékelés során feltártuk a könyvtárak működésében a fejlesztendő területeket. Az így elkészített intézkedési terv alapján elvégzett feladatok:

 • Felmérések rendszeressé tétele: az adatgyűjtés kiterjesztése, a felmérések módszertani előkészítése;

 • Működés hatékonyságának és dokumentáltságának javítása;

 • Kompetenciafejlesztés, képzések tartása: minőségügyi felelősök tréningje, kommunikációs-, vezetőképző- és ügyfélszolgálati tréning;

 • A Zöld könyvtár és Akadálymentes könyvtár program elindítása: a zöld könyvtár kritériumainak meghatározása, népszerűsítő rendezvények, előadások tartása.

6. Rendezvények

Olvasás- és könyvtárhasználatot népszerűsítő programjaink:

 • Író-olvasó találkozók:

  • Kukorelly Endrével;

  • Lábass Endre beszélgetései tudós és művész barátaival: Györe Balázs, dr. Szörényi László, Bíró Dániel, Perczel Anna, Beer Iván, Hadik András;

  • Lorant Endre magyar származású, Párizsban élő nyugalmazott egyetemi tanárral, aki Balzac-kutatásairól tartott előadást;

 • Nyílt napok:

  • Középiskolásoknak és

  • Nyugdíjasoknak;

 • Egyéb rendezvények:

  • Koncert;

  • Magyar és idegen nyelvű épülettúrák, restaurátor- és digitalizáló műhely bemutató;

  • Előadások középiskolások számára a könyvtárban és az iskolákban (témák: Információgyűjtés az Interneten, Irodalmi adatbázisok bemutatása, „Merre tovább?” – Internetes pályaválasztási kalauz, „Légy résen!” – mire figyelj a világháló használatakor);

  • Pályázat középiskolásoknak olvasási szokásaik interaktív bemutatására („Így olvasunk mi/ma”).

  •  

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .