Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Virtuális segédkönyvtár néprajz szakos hallgatóknak

Néprajz az interneten

Magyar Néprajz nyolc kötetben

Magyar Néprajzi Lexikon

Ethnographia (a folyóirat teljes szöveggel elérhető 1890-2008-ig)

Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete

Néprajzi Értesítő (1900-2004)

Néprajzi Látóhatár

Kisebbségkutatás

Artes Populares 23.: Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról

Város-képzetek

ÉLET/ÚT/ÍRÁSOK - Szilágyi Miklós tiszteletére

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete 1967 - 2007

A nemzet antropológiája

Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon

Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán

 

Könyvtárak

Néprajzi Múzeum Könyvtára

MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára

ELTE Egyetemi Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár katalógusa

Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

 

Elektronikus könyvtárak, adatbázisok

Magyar Elektronikus Könyvtár

Megyei Múzeumok Kiadványai - 48 intézmény (megyei, országos és szakmúzeumok) kiadványai teljes szöveggel, mintegy 900.000 oldal

EISZ (Az Acta Ethnographica Hungarica az EISZ keretén belül az Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagjában online elérhető)

EBSCO  Multidiszciplináris, a világ legszélesebb körben előfizetett tudományos metaadatbázisa, több mint 300 adatbázist tartalmaz. (Elérhető az egyetem számítógépeiről)

JSTOR Bölcsészet-, és társadalomtudományok adatbázisának Arts & Sciences I-VII. gyűjteménye. (Elérhető az egyetem számítógépeiről)

MUSE Project Humanities. Főleg amerikai egyetemi kiadók és könyvtárak humán és társadalomtudományi folyóiratainak konzorciális adatbázisa, bibliográfiai adat mélységig nyílt weben is elérhető. (Elérhető az egyetem számítógépeiről)

Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár

Terebess Ázsia E-Tár

Erdélyi Magyar Adatbank

Az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisai

Levéltárak egységes adatbázisa

A Magyar Országos Levéltár adatbázisai

 

ELTE által előfizetett adatbázisok listája

 

Segédanyagok az interneten

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .