Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 22. hétfő
magyar   English   deutsch  

Utak, technikák, hagyományok

Utolsó módosítás: 2014-09-25 09:22

Szerkesztők: Komor Judit, Schiller Katalin

Cím: Utak, technikák, hagyományok

Kiadás: Budapest : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program, 2014

ISBN: 978-963-284-508-1

 

A frissen megjelent tanulmánykötet az Európai Ethnológiai Program doktoranduszainak munkáit tárja az olvasók elé. A kötet anyaga főként a doktori program keretein belül szervezett, 2012 és 2013 májusában lebonyolított két műhelykonferencia előadásain alapul. Az előadások főként az éppen folyó doktori kutatások beszámolói voltak, hogy szakmai visszhangot kaphassanak a munkában lévő elképzelések, az első eredmények.

A tíz szerző dolgozatainak megismerése változatos területek felé irányítja az olvasó figyelmét.

Tóth Piroska tanulmányában a mai gyermekjátékok kutatásával és rendszerezésével foglalkozik, Nagy Krisztina a késes mesterség néprajzi feldolgozásának keretein belül a bugylibicska néprajzi megközelítésének lehetőségét bontja ki dolgozatában. Muskovics Andrea a Buda környéki falvak szőlőhegyi építményeivel foglalkozik, munkájában kifejti, hogyan kapcsolódik össze az épület és annak használata, a tárgy és a közösség, vagyis a „ház és ember”. Bednárik János egy vallási szokás mikroelemzését nyújtja: Budakeszin vizsgálta az úrnapi virágszőnyeg készítésének szokását. Szabad Boglárka a szófiai magyar csoportok életében vizsgálta a hazai táplálkozás hagyományait. Török Ivett egy kisvárosi fényképész műhely esküvői képeit és működését, Teszler Vendel a Szent István előtti magyar kultúra iránti érdeklődést vizsgálta és fejtette ki munkájában. Molnár Gergely a budapesti tömegközlekedést vonta be a néprajz-antropológiai vizsgálatok látószögébe. Schiller Katalin a mexikói totonák indiánok piacozó asszonyainak családszerkezetével, Komor Judit  a tiszántúli Kaba mezőgazdasági vállalkozóinak egy nők alkotta szűk csoportjával foglalkozik a kötetben szereplő tanulmányában.

 

Könyv a katalógusban

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .