Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 20. szombat
magyar   English   deutsch  

Küldetés és jövőkép

Utolsó módosítás: 2011-12-29 09:27

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat küldetése

Az ország vezető tudományegyeteme Egyetemi Könyvtári Szolgálatának küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a XXI. század kihívásainak és igényeinek megfelelő, a kelet-közép-európai térségben meghatározó szerepet betöltő tudásközponttá váljék.

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálata gyűjti, megőrzi, feltárja és rendelkezésre bocsátja az egyetem birtokában lévő nemzeti és európai kulturális örökséget, az egyetemen művelt és oktatott tudományterületekre vonatkozó széleskörű ismereteket és a tudományos eredményeket.
Az ELTE könyvtárai egymással együttműködve minőségi szolgáltatásokkal, felhasználóbarát módon, hatékonyan és korszerű információs technológiákat alkalmazva biztosítanak hozzáférést az egyetem tudásvagyonához az egyetem polgárai, a tudományos közösség tagjai, valamint a nagyközönség számára.

 

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat jövőképe

Az információs társadalom igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásával, a felhasználó számára átlátható és átjárható könyvtári rendszer kialakításával, integrált könyvtári szervezet működtetésével szeretnénk a térség legkorszerűbb egyetemi könyvtárai közé tartozni.

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat munkatársai motivált, elismert, korszerű tudással rendelkező szereplői a hatékonyan működő, korszerű technikai és épített infrastruktúrával rendelkező szervezetnek.
Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat az egyetem digitális tudásvagyonának szolgáltatójaként közvetlen szereplője e tudásvagyon társadalmi hasznosításának.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .