Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Egyetemi Könyvtári Szolgálat

Utolsó módosítás: 2012-01-02 12:24

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) az ELTE egységes alapelvek szerint működő, összehangolt szolgáltatásokat nyújtó könyvtári rendszere, amely 2009-ben az ELTE Szenátusának XXXIV/2009. (III.23.) számú határozata alapján jött létre.

Az öt évre szóló könyvtárfejlesztési stratégia azt a célt szolgálja, hogy létrejöjjön egy, az Európai Unió kutatóegyetemeivel is verseny- és partnerképes egységes egyetemi könyvtári hálózat, amely hatékonyan, gazdaságosan, az erőforrásokat jobban hasznosítva új, korszerű szolgáltatásokra képes, gyorsítja az oktatók, kutatók és a hallgatók információhoz való hozzájutását és felhasználóbarát a hálózat minden egységében. A könyvtárakban minden esetben biztosítani kell a törvényes működés valamennyi feltételét. Ez hozzájárulhat az ELTE tekintélyének növeléséhez és tudásalapú központtá válásához.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálatot alkotó tagkönyvtárak egymással együttműködve, minőségi szolgáltatásokkal, felhasználóbarát módon, hatékonyan és korszerű információs technológiákat alkalmazva biztosítanak hozzáférést az egyetem tudásvagyonához az egyetem polgárai, a tudományos közösség tagjai, valamint a nagyközönség számára. 

Könyvtári Tanács az EKSZ operatív testülete, amely a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben javaslattevő, véleményező és ellenőrző jogokkal rendelkezik. 

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálatról bővebb információ található az alábbi linken:

XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának elfogadásáról [Pdf dokumentum]

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .