Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. március 19. hétfő
magyar   English   deutsch  

Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában

Utolsó módosítás: 2014-08-28 14:45

Szerző: Horváth Gergely Krisztián
Cím: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében
Kiadás: Budapest, Balassi Kiadó, 2013
ISBN: 978-963-506-909-5

 

A monográfia abba az átmeneti időszakban enged betekintést, amikor a rendi világot felváltó, az állam és a piac mind nagyobb befolyásával jellemezhető új korszak már formálódik, de még nem töri át a régi kereteket.

Moson megye – mint a Bécs-központú régió Lajtán inneni, külső körén elhelyezkedő terület – elsősorban agrár- és logisztikai adottságai révén találta meg a helyét a régión belüli munkamegosztásban. A Monarchia két felére jellemző, eltérő gazdasági profil a Bécs-központú régió két oldalán is megmutatkozott. A posztindusztrializációval, majd az ipari forradalommal az iparosodás felé elmozduló Alsó-Ausztriával szemben Moson vármegye gazdagságát az agrárpiacosodás határozta meg. A 18. század végi iparkezdemények nem szökkentek szárba, sőt, a megye még a korábbinál is markánsabb agrár-karaktert kapott. A kereskedelem révén a határ két felének gazdasága szorosan illeszkedett egymáshoz, lehetővé téve Bécs népességének növekedését és az alsó-ausztriai textilipar felfutását. Az országhatáron is átnyúló inter- és intraregionális együttműködés a késői rendiségben a hétköznapok természetes valóságához tartozott, s e kapcsolatok a népesség valamennyi rétegére kiterjedtek.

A részletekben gazdag, nagyívű áttekintést gazdag dokumentumanyag, térképek, tovább név- és földrajzi mutató egészíti ki.

 

Könyv a katalógusban

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .