Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 21. szerda
magyar   English   deutsch  

Online néprajzi bibliográfia

Utolsó módosítás: 2013-11-21 14:56

A Magyar Néprajzi Bibliográfia a 2005-ös tárgyévtől kizárólag online formában él tovább. Az egyes ciklusok anyaga lezárás és szerkesztés után pdf formátumban elérhető a Néprajzi Múzeum honlapján. Harminchét fejezete a főbb szakterületek szerint rendezi az anyagot. A nyomtatott kiadványtól eltérően az itt letölthető változat nem tartalmaz mutatókat. Ezek szerepét az online bibliográfiai adatbázis keresési lehetőségei töltik be. Az online adatbázis az 1995-ös tárgyévtől tartalmazza a bibliográfia valamennyi ciklusának - a nyomtatásban megjelenteknek is - teljes anyagát. A adatbázisban már az anyaggyűjtés ideje alatt is kereshetők a feldogozott tételek. Az elkülönített adatbázis itt érhető el: http://biblio.neprajz.hu/

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .