Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 17. szombat
magyar   English   deutsch  

E. Szabó László (1954-): A nyitott jövő problémája

Utolsó módosítás: 2013-10-28 14:24

Szerző: E. Szabó László (1954-)
Cím: A nyitott jövő problémája
Alcím: véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában
Kiadó: Budapest, Typotex, 2002
ISBN: 963-9326-55-0

 

A kvantummechanika „no go” tételei nem kevesebbet állítanak, mint hogy a világot a vak véletlen uralja. S ha hinni lehet ezeknek a tételeknek, akkor itt egy több mint két évezredes metafizikai kérdésre kapunk választ, méghozzá olyan választ, amely bármikor megismételhető fizikai kísérletekben nyert megfigyeléseken nyugszik. Mik is ezek a kísérletek pontosan? És hihetünk-e a kvantummechanika „no go” tételeinek? Vagy inkább kell hinnünk azoknak, akik a relativitáselméletből ezzel ellentétes konklúziót vezetnek le, mely szerint a világ teljesen determinált? Egyáltalán, mit jelent az, hogy determinált? Hogy függ össze mindez az idő természetével vagy az okság fogalmával? Mi a véletlen? Mit értünk pontosan valószínűség alatt? Van-e a kvantummechanikának külön logikája és külön valószínűségelmélete? Lehet-e az embernek szabad akarata egy determinisztikus világban? És egy nem determinisztikusban? Kell-e a kvantummechanika a szabad akarathoz? E kérdések mentén értelmezhetjük a nyitott jövő problémáját, melyet a kvantummechanika és a relativitáselmélet nem azonosan kezel.
 

E. Szabó László elméleti fizikát és tudományfilozófiát tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatásainak fókuszában a fizika, mindenekelőtt a kvantummechanika fundamentális problémái és a fizikával összefüggő filozófiai kérdések állnak.
 

A könyv egyaránt szól a szakmai közönségnek, a fizikát vagy filozófiát tanulóknak és mindazoknak, akiket a fenti kérdések foglalkoztatnak.

 

Könyv a katalógusban.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .