Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Vámos Ágnes - Lénárd Sándor (szerk.): A BaBe- projekt (2006-2011): Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás bolognai folyamatában

Utolsó módosítás: 2013-10-09 16:02

Jelen kötet egy olyan átfogó esettanulmány, amely a magyarországi bolognai folyamat egyik leghosszabb ideig tartó és legátfogóbb monitorozásának a bemutatása. Fejezetről fejezetre egy szakmai közösség elszánása körvonalazódik annak a tevékenységnek a folyamatos javítására és korrekciójára, amelyet meghatározott kontextusban végez a ciklusos felsőoktatási szerkezet keretei között, egy képzési program implementációja és működtetése közben -, valamint e közösség önreflexiója a tanulási folyamatra, melynek ezáltal alanyává válik. A szerzők az ELTE oktatói, akik arra vállalkoztak, hogy akciókutatás keretében kísérjenek egy alapszakot a 2006-os bevezetésétől egészen annak 2011-es megújításáig. Erről a hosszú időszakról az Olvasó elé tárják az innováció lelkesítő és kevésbé lelkesítő szakaszait, a kutatási elemekkel gazdagított oktatói és hallgatói tapasztalatok felhasználásának lehetőségeit és eredményeit. Munkájuk a gyakorlat kutatásának új megközelítése, az elmélet és a tudomány tradicionális szerepének átértékelése a felsőoktatásban, vállaltan újszerű publikálásban. A szerzők szakmai közösségi nézőpontja és a tudományos tárgyszerűség ötvözetében megmutatkozik a felsőoktatásban zajló folyamatok számos összefüggése.

Elérhető többek között a PPK könyvtárában.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .