Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 21. szerda
magyar   English   deutsch  

Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten

Utolsó módosítás: 2013-02-26 16:57

Szerkesztők: Elisabeth Knipf-Komlósi, Maria Erb, Márta Müller

Cím: Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten

Sorozat: Budapester Beiträge zur Germanistik 68.
Kiadás: Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2012
ISBN: 978-963-284-299-8

 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében budapesti és pécsi lexikográfusok és nyelvjáráskutatók évek óta azon fáradoznak, hogy a magyarországi német nyelvjárások szókészlete szótárba foglaltasson.

A magyarországi fel- és középnémet nyelvjárások szókészletének regisztrálása, inventarizálása, dokumentálása, valamint az egyes szavak nyelvészeti és kultúrtörténeti információkkal való ellátása a Magyarországi Német Tájszótár – Wörterbuchs der Ungarndeutschen Mundarten (WUM) – legfontosabb célkitűzései közé tartozik. A magyarországi németek nyelvhasználata jelen állapotában a nyelvi rendszer minden szintjén erős eróziónak van kitéve. Jelentős szerepet játszik a nyelvhasználat átalakulásában a magyar nyelvi környezethez való alkalmazkodás szükségessége is.

Jelen brossúra a szótár szerkesztőinek eddigi lexikográfusi eredményeit: az eddig elvégzett adatgyűjtés fázisait, az internetalapú adatbank felépítését, a gyűjtött korpusz jellemzőit, a szótár makrostruktúráját, a kialakított lemmatípusokat, a készülő szócikkek absztrakt mikrostruktúráit valamint számos próbaszócikket tartalmaz.

 

Könyv a katalógusban

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .