Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 17. szombat
magyar   English   deutsch  

A Bárczi Gyakorló Iskola könyvtári állománya is elérhető az ELTE könyvtári katalógusában

Utolsó módosítás: 2013-02-22 15:23

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ könyvtári állománya gépi feldolgozásra került az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSz) által használt ALEPH integrált könyvtári rendszerben, aminek köszönhetően 2013. január 1-jétől az iskola valamennyi könyvtári dokumentuma kereshető lett a nyilvános katalógusban (http://opac.elte.hu).


Az online katalógusban az olvasók egy helyen találják meg az ELTE Karainak és a csatlakozott gyakorlóiskoláinak dokumentumállományát. A keresőfelületen lehetőség nyílik arra is, hogy a lelőhelyre szűkítés funkcióval csak egy-egy intézmény állományában lehessen keresni: ez a módszer mind a lokalitásból adódó előnyöket, mind a globális ELTE-szolgáltatások kényelmes igénybevételét biztosítja.
Az ELTE közoktatási intézményeihez tartozó könyvtárak állományának keresési integrálása 2011-ben kezdődött az Egyetemi Könyvtár TÁMOP pályázatának (TÁMOP-3.2.4-09/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében) keretén belül. E könyvtárak esetében közös keresőfelületet alakítottunk ki úgy, hogy az évek óta használt könyvtári rendszerek cseréje nem vált szükségessé. Az előnyök mellett a választott megoldás hátránya az, hogy az adatok évente csak egyszer frissülnek, így a közoktatási intézmények katalógusa nem feltétlenül mindig a legaktuálisabb információkat tükrözi. Amennyiben ezek az intézmények igénylik az EKSz-ben használt közös könyvtári rendszer bevezetését, arra bármikor lehetőségük van az Egyetemi Könyvtárral való egyeztetés után.
A Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Könyvtárának további mentorálását a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára látja el. Az állomány gyarapítása, illetve apasztása során bekövetkezett változásokat az ottani szakemberek segítségével rögzítik az ALEPH-ben.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .