( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0168305680_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0175306904session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0168305680_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0175306904session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 736
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0177308920_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.03321180152drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.03321180248header ( )../bootstrap.inc:736

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 737
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0177308920_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.03321180152drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.03341180312header ( )../bootstrap.inc:737

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 738
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0177308920_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.03321180152drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.03371180248header ( )../bootstrap.inc:738

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 739
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0035280488{main}( )../index.php:0
20.0082286464drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0177308920_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.03321180152drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.03481180296header ( )../bootstrap.inc:739
Európai Dokumentációs Központ | University Library Service
Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. július 16. hétfő
magyar   English   deutsch  

Európai Dokumentációs Központ

 

 

 

200

 

Európai Dokumentációs Központ

1963-ban született meg az Európai Bizottság döntése egy olyan intézményrendszerről, mely gyűjti az Európai Közösségek hivatalos kiadványait, azokat közzé teszi és szakszerű, gyors információ-szolgáltatással segíti az integrációs képzést és kutató tevékenységet.

Azzal a céllal szervezték meg az európai felsőoktatási intézményekben ezeket az uniós könyvtárakat, hogy az egyetemi oktatásban és kutatásban részt vevő egyetemisták és az akadémiai kör számára elsődleges hozzáférést biztosítsanak az EU hivatalos kiadványaihoz, az Unió szervezeteivel, tevékenységével foglalkozó szakkönyvekhez, időszaki kiadványokhoz, statisztikákhoz, jelentésekhez.

Magyarországon az első Európai Dokumentációs Központ 1988-ban jött létre az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Nemzetközi Magánjogi Tanszék gondozásában.

Ez a gyűjtemény 2012 őszétől a Kari Könyvtárban nyert elhelyezést.

Gyűjtőkörét az európai integrációval, főként annak jogi és gazdasági aspektusaival foglalkozó dokumentumok alkotják és hozzáférést biztosít az unió tevékenységét és joganyagát feltáró adatbázisokhoz is.

 

AZ EDK szűken értelmezett állománya az alábbi tematika szerint tagolódik:

 • 0. Az EU története, általános, vegyes és gyűjteményes művek (információs és dokumentációs források)
 • I. EU működése, szervezete, költségvetése (lobbik, érdekérvényesítés)
 • II. EU jog, EU bíróságok (alapszerződések)
 • III. Bel- és igazságügyi együttműködés
 • IV. Közös kül- és biztonságpolitika
 • V. Csatlakozási programok, egyezmények: EU és Kelet-Európa, EU és Magyarország
 • VI. EU és egyes államok, államcsoportok
 • VII. Gazdaság (közbeszerzés, munkásrészvétel)
 • VIII. Egységes piac, vámpolitika, kereskedelem, szolgáltatás, személyek szabad áramlása, fogyasztóvédelem
 • IX. Pénzügy és adópolitika (Euró, pénzügyi szolgáltatások, bankjog)
 • X. Versenypolitika, versenyjog, tőke szabad áramlása (állami támogatás)
 • XI. Szellemi alkotások joga
 • XII. Társasági jog, kis- és középvállalkozások, polgári jog, nemzetközi magánjog (szerződések joga, számvitel)
 • XIII. Iparpolitika, energia, beruházás, építészet
 • XIV. Közlekedéspolitika, szállítás
 • XV. Mezőgazdaság, halászat (élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatvédelem)
 • XVI. Vidékfejlesztés, infrastruktúra, urbanizáció, turizmus
 • XVII. Regionális politika
 • XVIII. Környezetvédelem
 • XIX. Emberi jogok, kisebbségek, adatvédelem, vallás (európai polgárság)
 • XX. Nők esélyegyenlősége (családügyi, családjogi kérdések)
 • XXI. Foglalkoztatás és munkaügy
 • XXII. Szociális jog, társadalombiztosítás, szociálpolitika
 • XXIII. Egészségügy, kábítószer elleni küzdelem, állategészségügy (munkaegészségügy, munkavédelem, polgári védelem)
 • XXIV. Információs társadalom
 • XXV. Tudománypolitika, K+F (géntechnológia, egyes területekre vonatkozó kutatások – ld. élelmiszerbiztonság)
 • XXVI. Oktatás, szakképzés, nyelvi jogok, CEDEFOP
 • XXVII. Kultúra, média, vallás (sport, közgyűjtemények, műemlékvédelem)
 • XXVIII. Szabvány, minőségbiztosítás, fogyasztóvédelem
 • XXIX. Statisztika

 

Az Európai Unióval foglalkozó további állományrészek:

 • az olvasóterem XXI/50 jelzésű polcain
 • a könyvtár kutatószobájában a European Business Law posztgraduális képzésünkhöz kapcsolódó gyűjtemény.

Mindkét állomány kereshető ONLINE KATALÓGUSunkban.

 

Témájukban az Európai Unióhoz kapcsolható folyóirataink

 

Magyar nyelvű:

 • Európa 2002 (Az Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány és az Euro Info Service folyóirata)
 • Európai Bírósági Ítéletek (Összefoglaló döntvénytár az Európai Bíróság ítéleteiből)
 • Európai Füzetek
 • Európai Jog (Az Európai Jogakadémia folyóirata)
 • Európai Tükör (A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal folyóirata)
 • Európai Tükör. Műhelytanulmányok
 • Az Európai Unió Agrárgazdasága

 

Angol nyelvű:

 

Német nyelvű:

 • Europarecht

 

372

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

NYITVA TARTÁS: Az Európai Dokumentációs Központ a Kari Könyvtárral egy épületben található és a könyvtárral megegyező időpontban ingyenesen látogatható hétfőtől  csütörtökig 9 órától 18 óra 45 percig, pénteken és szombaton 9 órától 15 óra 45 percig.

ÁLTALÁNOS- ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁS: Az állományunkban való tájékozódást az olvasói térben található számítógépeken elérhető elektronikus katalógusok mellett tájékoztató könyvtárosok segítik.

Állományunkból nem kölcsönzünk, de szkennelésre lehetőséget biztosítunk. Ehhez pendrive szükséges.

 

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

 

 

A CSALÁDJOGI HARMONIZÁCIÓ KÉRDÉSEI ÉS LEHETŐSÉGEI EURÓPÁBAN

Szerző: Szeibert Orsolya

Cím: A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában

Megjelenés: Budapest : HVG-ORAC, 2014.

ISBN: 978-963-258-233-7

A kötet a családjoggal kapcsolatos néhány alapvető intézményt érint, azaz a házasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolatot, valamint az élettársi viszonyt; továbbá a szülői státusz keletkezését, a közös szülői felügyeletet, végül pedig a különélő szülő és a gyermek kapcsolattartását. Valamennyi fenti területen bemutatásra és elemzésre kerülnek az európai tendenciák, a meghatározó európai dokumentumok, az uniós jogforrások, az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Európai Unió Bíróságának a vonatkozó döntései, mindezek mellett pedig az európai szintű jogegységesítő megközelítések, különösen, ami az Európai Családjogi Bizottság tevékenységét illeti. A kutatás arra keresett választ, hogy mennyiben mutatkozik a vizsgált kérdésekben egységes európai álláspont: ugyanazt nevezik-e például bejegyzett élettársi viszonynak, illetve ugyanolyan megoldásokkal támogatják-e a közös szülői felügyelet intézményét a különböző európai országokban; s ha ez az egységesség egyelőre nincs is jelen, várható-e annak kialakulása. A családjognak mint anyagi jognak a kérdései uniós vonatkozásban is számottevőek.

Könyv a katalógusban

26852_C_206x296

 

Szerző: Halmai Péter

Cím: Krízis és növekedés az Európai Unióban

Megjelenés: Budapest : Akadémiai Kiadó, 2014.

ISBN: 978-963-05-9523-0

Halmai Péter kötete a négy évtizedes európai növekedési lemaradás összetevőinek klinikai alaposságú, módszertanilag megalapozott elemzését adja, és ebbe a szélesebb keretbe helyezi el Magyarországot. Összehasonlító elemzés keretében kapunk választ arra, hogy mi az ok, mi a következmény, és - ma már szokatlan módon - mit kellene tennünk ahhoz, hogy a több évtizedes trendet előbb megállítsuk, majd megfordíthassuk.

Könyv a katalógusban

Human Rights in Europe book jacket

 

 

Szerző: William B. T. Mock, Gianmario Demuro

Cím: Human rights in Europe

Megjelenés: Durham, NC : Carolina Academic Press, 2010.

ISBN: 978-1-59460-648-9

The Charter of Fundamental Rights provides the European Union with something it has never had before: a core human rights document. Similar in concept to the U.S. Bill of Rights, the Charter is profoundly different in execution, reflecting its own historical context and distinct European perspective on the nature of people and society. First proposed in 1999, the Charter became EU law ten years later, with the ratification of the EU Reform Treaty, also known as the Lisbon Treaty, in late 2009. With 54 articles providing fundamental rights in such diverse areas as life, equality, physical integrity, education, gender, health care, families, access to information, consumer activity, environmental protection, and access to justice, the Charter is certain to have a profound effect on what it means to be European in the 21st century.

Human Rights in Europe presents an article-by-article analysis of the Charter’s provisions through the work of some of Europe’s leading legal scholars. The authors, who are all professors at leading Italian universities, have written insightful critiques that analyze the Charter from the social, legal, and jurisprudential contexts of existing European and international human rights law, including the constitutional law of EU member countries. Heavily footnoted, with a massive index, and including a foreword that provides a full history of the drafting and enactment of the Charter, Human Rights in Europe is an essential guide to the EU’s most important human rights document.

Könyv a katalógusban

Első borító

 

 

 

Szerző: Jeremy McBride

Cím: Human rights and criminal procedure

Megjelenés: Strasbourg : Council  of Europe Publishing, 2009.

ISBN: 978-92-871-6689-0

This handbook is intended to assist judges, lawyers and prosecutors to take account of the many requirements of the European Convention on Human Rights - both explicit and implicit - for the criminal process when interpreting and applying Codes of Criminal Procedure and comparable or related legislation. It does so through extracts from key rulings of the European Court of Human Rights and the former European Commission of Human Rights dealing with complaints about violations of Convention rights and freedoms in the course of the investigation, prosecution and trial of alleged offences, as well as in the course of appellate and various other proceedings linked to the criminal process. The extracts are significant not only because the mere text of the Convention is insufficient to indicate the scope of what is entailed by it but also because the circumstances of the cases selected give a sense of how to apply the requirements in concrete situations.

Könyv a katalógusban

 

 

 

HÍREK

 

 

A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE

Az EU kiemelt figyelmet fordít azoknak az országoknak a támogatására, amelyek erre a legjobban rászorulnak.

Világszerte mintegy 150 ország részesül uniós fejlesztési támogatásban, Afganisztántól Zimbabwéig. Az utóbbi években azonban több fejlődő ország is számottevő gazdasági növekedést ért el, és sikeresen csökkentette területén a szegénységet.

Ezért az Európai Unió 2014-től kezdődően fokozatosan megszünteti egyes országok közvetlen támogatását. Az érintettek között nagyobb (India) és kevésbé nagy (Malajzia) országok egyaránt találhatók, és körükbe tartozik sok latin-amerikai ország is. Ezzel a folyamattal párhuzamosan az uniós fejlesztési támogatás egyre inkább a világ legszegényebb országaiba irányul. 2014 és 2020 között az uniós támogatás mintegy 75%-át ezek az országok kapják majd, amelyeknek a szegénységen túl gyakran más súlyos problémákkal – természeti katasztrófákkal és konfliktusokkal – is meg kell birkózniuk.. A világon egyedül az Európai Unió nyújt támogatást az összes olyan országban, amely instabillá vált, illetve ahol konfliktushelyzet alakult ki.

Az uniós támogatásnak köszönhetően az utóbbi évtizedben csaknem 14 millió kisdiák járhatott általános iskolába, több mint 70 millió ember ivóvízellátása javult, és sok anya és csecsemő életét sikerült megmenteni azáltal, hogy több mint 7,5 millió szülést képzett egészségügyi szakemberek vezettek le.

 

SZAHAROV-DÍJ

Az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapvető értéke. E jogok bármilyen megsértése a társadalmunk alapját képező demokratikus értékeket érinti, függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy azon kívül került-e rá sor.  Az Európai Parlament az ilyen jogsértések ellen jogszabályi fellépéssel küzd, amely magában foglalja a választási megfigyelést, a havonta  Strasbourgban megrendezett emberi jogi vitákat, illetve hogy a külső kereskedelmi megállapodásokba belefoglalják az emberi jogok kérdését.

Az Európai Parlament emellett az 1988-ban létrehozott, a gondolatszabadságért évente odaítélt Szaharov-díj révén is támogatja az emberi jogokat. A díjat az emberi jogokért világszerte folytatott küzdelemben kivételes eredményt elért személyeknek ítélik oda, ami ráirányítja a figyelmet az emberi jogi jogsértésekre, emellett támogatja a díjazottakat és ügyüket.

A 2014-as díjazott

515

 

© Courtesy of Stichting Vluchteling

Denis Mukwege kongói orvos annak szenteli az életét, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló háború során csoportos nemi erőszak és brutális szexuális erőszak áldozataivá vált kongói nők és lányok tízezreinek testét és életét újjáépítse. Mukwege nemzetközileg elismert szaktekintély a szexuális erőszak okozta patológiás és pszichoszociális sérülések gyógyításában. 

 

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home/the-prize.html

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT FILMDÍJA, A LUX-DÍJ

 

516

 

Az Európai Parlament filmdíja, a Lux-díj az európai mozi legjobb alkotásaira igyekszik felhívni a figyelmet. A díj 2014-es nyertese az „Idaˮ című lengyel film, amely egy önmagát kereső fiatal nőről szól, a háttérben Európa fájdalmas múltjával.

A Lux-díj győztesét minden évben az EP-képviselők szavazatai alapján választják ki, a díjat a decemberi plenáris ülésen adják át. A filmet az EU 24 hivatalos nyelvén feliratozzák, és a hallás- és látássérültek számára is készül egy változat.A három döntős filmet minden ősszel az összes uniós országban bemutatják.Idén immár másodjára a közönség is szavazhat kedvenc filmjére, a szavazók közül egy szerencsés részt vehet majd a 2015-ös Karlovy Vary-i filmfesztiválon is.

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140715STO52444/html/Filmek-hat%C3%A1rok-n%C3%A9lk%C3%BCl

 

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának közös új létesítménye nemcsak hasznos információkkal, hanem számos izgalmas, európai témájú szakmai és kulturális programmal is várja a látogatókat az Európai Unió Házának földszintjén és galériáján. Céljuk, hogy Budapesten olyan új, pezsgő európai közösségi teret hozzanak létre, ahová mindenki szívesen betér, és amely a szakmai programok mellett az európai kultúra házaként is működik. Az Európa Pont szívesen ad otthont más kezdeményezéseknek is, amelyek határozott európai dimenzióval rendelkeznek, és amelyek szellemisége összhangban áll az Európai Unió alapértékeivel.

 

MINDEN NAP AZ EURÓPA PONTBAN / 10:00—18:00

Személyes EU tájékoztató szolgálat, brosúrák, kávézó a rendezvények idején, ingyenes WIFI, gyereksarok, szakkönyvtár, számítógép hozzáférés.

EURÓPA PONT A GYEREKEKÉRT

Nyitvatartási időben szeretettel látják a hozzájuk érkező gyerekeket és szüleiket is. A gyereksarokban játékok, az ügyfélszolgálaton pedig speciálisan a kicsiknek szóló kiadványok várják a legfiatalabbakat is.

SZEMÉLYES UNIÓS TÁJÉKOZTATÁS AZ EURÓPA PONTBAN

Személyes tájékoztató szolgálatuk munkatársai válaszolnak az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre, és tanácsot adnak az uniós jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő problémákban. Az EU-s témákban való tájékozódást segítik az Európa Pontban hozzáférhető hivatalos kiadványok és az uniós szakkönyvtár is.

Kérdéseiket előzetesen is feltehetik az euinfo [at] eu [dot] hu címen vagy a 06-1-2099737-es telefonszámon.Tegye fel kérdését Ön is!

 

SZAKKÖNYVTÁR AZ EURÓPA PONTBAN

Az Európa Pont könyvtár hétköznapokon 10 és 18 óra között várja látogatóit az Európa Pont galériáján. A könyvtár az Európai Unióval kapcsolatos közel 2000 szakkönyv és hivatalos kiadvány gyűjteménye, melyek a helyszínen olvashatók, kölcsönzés nincs. Az eligazodást az Európa Pont Tájékoztató Központ munkatársai segítik. A könyvtár témakörei között és állományában ezen az oldalon böngészhet:http://tinyurl.com/europapontkonyvtar

Ízelítő a könyvtár témaköreiből:
     Általános információk az Európai Unióról
     Fogyasztóvédelem, élelmiszer-biztonság, egészségügy
     Munkajog, munkavállalás
     Kultúra, turizmus, kommunikáció, média
     Támogatások, pályázatok
     Tanároknak, diákoknak, gyerekeknek
     Nyelvek, fordítás.  Folyóiratok (digitális és nyomtatott): EU Hivatalos Lapja (angolul és    magyarul), Európai Tükör

Cím:

Millenáris Park, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Nyitva tartás hétköznap: 10.00-18.00
Telefon: +36 1 209 97 00
Email:   europapont [at] eu [dot] hu (programokkal kapcsolatban)
euinfo [at] eu [dot] hu (általános EU-információ)

 

További információ:

·         Facebook - Európa Pont

·         www.europapont.blog.hu

·         Flickr - Európa Pont

·         Vimeo - Európa Pont

 

 

 

Gasztrotúra Európában – a legérdekesebb gasztrofesztiválok a kontinensen

Lassan itt a nyár – tipikus szezonja ez a mindenféle gasztrofesztiváloknak. Minden hétre akad egy-egy borfesztivál, sörfesztivál, kolbászfesztivál, plusz mindezek megspékelve a trendi „kézműves” jelzővel. Ha igazi különlegességre vágynátok, mostani válogatásunkban biztos találtok kedvetekre valót. Gondoltátok volna például, hogy a polipoknak, a fokhagymának, az osztrigának, a csigának, vagy épp a káposztának külön fesztiválja van Európa valamelyik országában? Kedvenceinkből összeállítottunk egy lehetséges gasztrotúrát Európa országain keresztül, amely februárban francia citromfesztivállal indít, és novemberben portugál gesztenyefesztivállal ér véget.
Ha végigmennétek időrendben az általunk ajánlott útvonalon, akkor Európa legnagyobb és legrégebbi hagyománnyal rendelkező citromfesztiválján, Mentonban kellene kezdenetek. A  „citrom városa” már a középkorban is Európa legnagyobb citromtermelői között volt, idén, a 82. fesztiválra közel 160 ezer látogatót (!) vártak. A fesztivál egyik csúcspontja a narancsból és citromból összerakott figurák és építmények felvonulása a városban. A következő állomás az isztriai spárgafesztivál, ahol – mivel az Isztrián rengeteg helyen terem a szabadban spárga a tavaszi időszakban – nagy hagyománya van a mindenféle spárgás ételeknek. A helyi omlettet spárgával mindenképpen kóstolásra ajánlják. Ezután irány észak, a lett Koknese városa, ahol a bajszos halak a főszereplők a májusi fesztiválon. A helyi folyóban élő harcsákhoz sok legenda kapcsolódik, és az ottaniak szerint gazdag és szerencsés év vár azokra, akik a szabad tűznél készülő harcsalevesből esznek. Harcsára jól csúszik a csiga, irány Európa egyik legnagyobb csigafesztiválja, amelyet a spanyol Lleida rendez a ’80-as évek óta, ahol megközelítőleg 12 tonna (!) csiga fogy a fesztiválon egy évben, a legkülönbözőbb receptek alapján. Ez után jöhet egy kis joghurtfesztivál Bulgáriában – a helyi „kézműves” joghurtot egy speciális baktériumtörzs, a „Lactobacillus bulgaricus” teszi különlegessé, amely számos helyi finomság alapanyaga.

Galícia legnagyobb gasztrofesztiválja a polipfesztivál, ahol közel 30 ezer kiló polipból készülnek a finomságok, a helyi különlegességet, a “pulpo a feira”-t nem szabad kihagyni. A fokhagymának az Egyesült Királyságban rendeznek külön fesztivált, ahol még a fokhagyma ízesítésű sör sem ritka. Innen csak egy ugrás az ír sziget, ahol a tengeri ételek királyának, az osztrigának szerveznek számos fesztivált. Az egyik legrégebbi az 1954 óta megrendezett Clarenbridge-i, ahol a környező sekély tengervízből generációk óta halásszák az osztrigákat, és ez a fesztivál nyitja az új osztriga szezont.

Nassolnivalónak egy kis görög pisztácia jön a Fisztiki (görögül pisztácia) fesztiválról Aegina szigetéről, amelyet nem véletlenül a pisztácia szigetének is hívnak. Maradva a Mediterráneumban kuszkusz következik a szicíliai San Vito Lo Capóból (ahonnan nem „unalmas” pizzafesztivált ajánlunk, bár tehetnénk). A fesztivál az ételen kívül a mediterrán térség sokszínűségének is ünnepe. Kuszkuszra jó a káposzta, amelynek északi szomszédunknál, Stupava városában rendeznek fesztivált. Káposzta minden mennyiségben: káposztás sztrapacska, káposztaleves és a helyi finomság, a kapustníky (káposztás táska) várja a kóstolókat. Egy uniós eredetvédettségi oltalom alatt álló finomság, a dél-tiroli speck (sonka / szalonna) áll a következő, észak-olaszországi túraállomás középpontjában, amelyet egy kis német hagymával érdemes lefojtani, leginkább Weimarban, a zöldség hagyományos ünnepén. Türingia ezen legnagyobb fesztiválján évente közel 300 ezer látogató fordul meg, amelyre állítólag Goethe is rendszeresen eljárt, és amely már az ő idejében százéves hagyománnyal rendelkezett. A túra utolsó állomása a portugál szigetre, Madeirára visz, ahol a gesztenyének van hagyományos ünnepe, ahol a látogató többek között sütve, főzve, likőrként, tésztába dolgozva és rengeteg sütemény kiegészítőjeként találkozhat a finomsággal. (A Malackaraj észrevétele alapján javítva, köszönjük!)

Ennyi lenne képzeletbeli európai gasztrotúránk. Első körben érdemes azért a hazai fesztiválokon felkészülni,de az extra izgalmakért ajánljuk a fentiek bármelyikét! Ha meglátogatnátok valamelyiket vagy voltatok már egyiken-másikon, örömmel fogadjuk tapasztalataitokat. Akinek pedig nem elég ez a 14 állomás, további tippeket találhat a forrásként is használt remek Tasting Europe oldalon. Jó útvágyat! :-)

 

Forrás: http://europapont.blog.hu/2015/06/09/europai_gasztrotura

 

 

 

 

HASZNOS OLDALAK

 

Információs központok

Europe Direct Tájékoztató Központ

Europe Direct Tájékoztató Központ – Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ  Budapest, Szerb utca 21-23. fsz. 15.

Európai Dokumentációs Központok

 

 

Szerződések

Az Európai Unióval és az Európai Közösséggel kapcsolatos szerződések rövid összefoglalása és a teljes szöveghez vezető link:

Az Európai Unió alapszerződéseinek egységes szerkezetű szövege

Római Szerződés

Schengeni Egyezmény

Maastrichti Szerződés

Amszterdami Szerződés

Nizzai Szerződés

Csatlakozási Szerződés

Lisszaboni Szerződés

 

Általános uniós témák

Az Európai Unió hivatalos oldala

Az Európai Unió intézményeinek hivatalos hírportálja

Európai Uniós hírek politikai viták kereszttüzében

Az Európai Uniós hírek megbízható, független  forrása

Brüsszeli információk EU-s ügyekről

 Az Európai Bizottság audiovizuális portálja

Tanácsadás és segítségnyújtás uniós állampolgároknak

Ingyenes jogi tanácsadás magánszemélyeknek

Az Európai Unióval kapcsolatos honlapok gyűjteménye

TED: naponta megjelenő elektronikus pályázati figyelő (Az Official Journal S sorozatának online változata)

EU pályázati, pályázatíró, közbeszerzési, valamint protokoll információk oldala

 

Magyarország és az EU                             

Magyar Külügyminisztérium

EU - magyar tárgyalások

 

EU bővítés

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Alapdokumentumok

 

Az Európai Unió intézményei

Európai Unió

Európai Bizottság

Európa Parlament

Európai Unió Tanácsa

Európai Számvevőszék

Európai Ombudsman

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Régiók Bizottsága

Európai Beruházási Bank

Európai Fejlesztési Alap 
 

EU jog

Az Uniós jog

Portál az Európai Unió joganyagához és más, nyilvánosnak tekintett dokumentumokhoz.

Az Európai Unió Bíróságának hivatalos oldala

Európai Igazságügyi Portál

Jogszabálykeresés

Az ítélkezési gyakorlathoz tartozó dokumentum keresése

 

Gazdaság, monetáris unió, euro

Gazdasági és Pénzügyek

Költségvetési Főigazgatóság

Európai Központi Bank

Euro érmék és bankjegyek
 

Foglalkoztatás

http://ec.europa.eu/social/   Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

EURES -Európai Foglalkoztatási Mobilitás

ÁFSZ - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

Oktatás, kultúra, fiatalok

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

fiatalok

Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár

Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság

Tempus Közalapítvány

 

Kutatás, fejlesztés

Fejlesztési és Együttműködési Bizottság

CORDIS –Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat 

 

 

ADATBÁZISOK

 

 

EUR-LEX : Hozzáférés az Európai Uniós joganyaghoz

SCADPLUS – Az uniós jogszabályok összefoglalói

CURIA - Az Európai Unió Bíróság adatbázisa

Az Európai Bíróság Könyvtári adatbázisa

BACH - Bank for the Accounts of Companies Harmonized

PLOTEUS - Tanulási lehetőségek Tára az Európai Unióban

ECLAS – Az Európa Bizottság Központi Könyvtára

Nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja

 

KÖNYVTÁRAK, KUTATÁSI KÖZPONTOK, KÖNYVESBOLT

 

 

Az Európai Bizottság Központi Könyvtára

Az Európai Parlament könyvtára

Az EU Tanácsának Központi Könyvtára

Az Európai Parlament Kutatási központja

Az Európai Parlament Kutatási központja

EU könyvesbolt

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .