Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Könyvtárközi kölcsönzés

A Könyvtár pontos adatok birtokában segítséget nyújt az állományából hiányzó, gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok más könyvtárból való kölcsönzéséhez külföldről is. Könyvtárközi kérését a ttklibkonkoz [at] ludens [dot] elte [dot] hu (subject: k%C3%B6nyvt%C3%A1rk%C3%B6zi%20k%C3%A9r%C3%A9s) e-mail címre küldje el.

Információk a szolgáltatással kapcsolatban:

általános szabályok

A beérkező dokumentum nem kölcsönözhető, csak a Könyvtár olvasótermeiben használható, kivéve saját szakterületeink oktatóit, kutatóit, ha arról egyébként a kölcsönadó másképp nem rendelkezik.
 
A kölcsönzés határidejét a kölcsönadó szabja meg.
 
Elvesztés, megrongálódás esetén az oktatónál kölcsönlévő dokumentumért a 3/ 1975/VIII.l7/KM-PM-sz. rendelet szerint a kölcsönző a felelős.

díjak

A könyvek kölcsönzése országon belüli könyvtárból ingyenes.
 
A külföldi könyvtárból való könyvkölcsönzés díjtételei a kölcsönzőt terhelik, ami jelenleg 4500 Ft. A kölcsönzés lebonyolításához a megbízónak előzetes nyilatkozatot kell tenni. A fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha időközben az olvasó már nem tart igényt a megrendelt dokumentumra/ másolatra.

könyvtáraknak

Más könyvtár kéréseit nemcsak könyvtárközi nyomtatványon, hanem faxon, levélben és e-mailben is elfogadunk.
 
Könyvtárközi kölcsönzés esetén egyedi elbírálással és a kölcsönző könyvtár rendelkezése alapján lehet kölcsönözni.

A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtáros megtagadhatja, ha az a kölcsönözhetőség korlátaiba ütközik (a könyvtáros dönt arról is, hogy eredeti vagy másolt dokumentummal teljesíti a kérést).

 
Budapesten megtalálható könyveket nem tudjuk postai úton küldeni.
 
 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .