Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Beiratkozás

A Könyvtárat csak beiratkozás után lehet használni, ami az egyes szakgyűjteményekben történik, de a TTK Kari Könyvtár minden gyűjteményére érvényes. Beiratkozni csak személyesen lehet a könyvtárhasználati szabályok elfogadására és betartására tett nyilatkozattal. A beiratkozott olvasót a Könyvtár a számítógépes rendszerben regisztrálja, a regisztrált olvasó számára a Könyvtár kölcsönzőjegyet állít ki.

A könyvtárba minden, 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár beiratkozhat, és igénybe veheti szolgáltatásait, ha betartja a használati szabályzatot.  Az OKTV-n részt vevő középiskolás diákok szaktanári javaslat alapján szintén beiratkozhatnak. 
 
A beiratkozás 
 • hallgatók számára egy szemeszterre szól, ami érvényes diákigazolvánnyal hosszabbítható, 
 • ELTE-s dolgozók számára a munkaviszony megszűnéséig, vagy visszavonásig érvényes,
 • egyéb olvasók számára egy évig érvényes, díja: 1000 Ft.
   
A könyvtárhasználati jegy  (kölcsönzőjegy) kiállításához szükséges
 • olvasó személyes adatai :
  név, anyja neve, szül.hely., idő, állandó lakcím, tartózkodási hely, személyi ig. száma (magyar állampolgároknál), útlevél száma, tartózkodási engedély száma (külföldi állampolgároknál) diákigazolvány száma, EHA-kód, e-mail cím, telefonszám
   
 • szükséges okmányok
  hallgatóknak: személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes diákigazolvány vagy tanulói jogviszonyt igazoló dokumentum
  ELTE-s dolgozóknak:  személyi igazolvány,  lakcímkártya, munkaviszony igazolás
  önálló jövedelemmel nem rendelkezők: személyi igazolvány,  lakcímkártya, a jótálló adatai
  középiskolások: személyi igazolvány, OKTV-n való részvétel igazolása

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .