Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Regisztráció, beiratkozás

Beiratkozni jogosult

Hallgatók
Oktatók
Külsősök
Adott szak hallgatói

Beiratkozás részletei

 A könyvtárhasználók köre  

1. Az Informatikai Kar hallgatói 

2. Az Informatikai Kar oktatói, dolgozói 

3. Az ELTE egyéb polgárai 

4. Szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói, dolgozói 

5. Eseti könyvtárvezetői engedély alapján  

Jogosultság igazolása: a hallgatói jogviszony igazolásával; az oktatók, dolgozók esetében munkáltatói igazolással.

 

A könyvtárat csak beiratkozás után lehet használni. Beiratkozni személyesen lehet, a könyvtárhasználati szabályok elfogadásával és az erről szóló nyilatkozat aláírásával. A beiratkozott olvasót a könyvtár regisztrálja és az olvasó számára kölcsönzőjegyet állít ki.  A kölcsönzőjegy az Informatikai Kar Kari Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére jogosít. 

A kölcsönzőjegy kiállításához szükséges: 

a) az olvasó személyes adatai: név, születési név, anyja neve, születési helye, születési ideje, állandó lakcím, tartózkodási hely, személyazonosító okmány száma, tartózkodási engedély száma (külföldi állampolgároknak), diákigazolvány száma 

b) az olvasó személyes adatait tartalmazó érvényes okmányok bemutatása A rögzített adatokat a könyvtár az olvasóval való kapcsolattartáshoz, ill. tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz, valamint könyvtári statisztikák készítésére használhatja fel. Az adatokat a Könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, az adatközlő írásos beleegyezése nélkül nyilvánosságra nem hozhatja. 

 

A beiratkozás hallgatók részére egy szemeszterre szól, ami érvényes diákigazolvánnyal hosszabbítható. Az ELTE oktatók, dolgozók beiratkozása a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig érvényes. 

 

Jelenleg a beiratkozás mindenki számára ingyenes.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .