Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Szakdolgozatok megtekintésének rendje ELTE ÁJK hallgatónak

A következő tagkönyvtárhoz tartozik: 

 

A felsőoktatásban tanuló hallgatókon kívül csak az nyerhet betekintést a könyvtárban őrzött szakdolgozatokba, aki tudományos kutatást folytat és ezt igazolni tudja.

A szakdolgozat megtekintésének minden esetben feltétele az írásos igazolás és a dékáni engedély. Az ELTE ÁJK és más felsőoktatási intézmény hallgatóinak részéről konzulens tanári aláírás és tanszéki bélyegző szükséges. A dékáni engedélyt a könyvtár kérvényezi az olvasószolgálatos könyvtárosnál leadott űrlap alapján. A hiányos vagy valótlan adatokkal leadott kérvényeket érvénytelennek tekintjük.

Szakdolgozatok kikérési rendje

1.     Töltse ki a megfelelő űrlapot. 3-féle űrlapot különböztetünk meg:

-- ELTE hallgatók számára,

-- Külsős hallgatók (más oktatási intézmény diákjai) számára, 

-- Tudományos kutatók számára. 

Az űrlapok letölthetők a honlapunkról. www.ajk.elte.hu/konyvtar_letoltes

2.     Írassa alá a kérelmet a konzulenstanárával/tanszékvezetővel/kutatóhelyi vezetővel, és kérje rá a tanszéki körbélyegzőt. 

Fontos! Az engedély csak körbélyegzővel együtt érvényes.

3.     A kitöltött űrlapot az olvasószolgálatos könyvtárosnak kell leadni, aki dékáni engedélyeztetésre továbbítja azt. Az összegyűjtött űrlapok hetente egyszer kerülnek elbírálásra.

FIGYELEM!

Az olvasó egyszerre maximum 5 szakdolgozatot kérhet ki és azokat 5 munkanapon keresztül használhatja az olvasóteremben. A megszabott idő leteltével újra kell kérni a szakdolgozat megtekintését.

A szakdolgozatot fénymásolni szigorúan tilos!

Katalógusok:

Az 1998 előtt készült szakdolgozatok cédula katalógusa a katalógus teremben található. A későbbi keltezésű dolgozatok adatait az ELTE kari könyvtárainak online adatbázisában //opac.elte.hu lehet megtalálni szerző ill. cím alapján.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .