Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

           

A könyvtár olvasói számára:

 

 1. A könyvtárközi szolgáltatást az érvényes kölcsönzőjeggyel lehet igénybe venni.
 2. A könyvtár állományában nem található kiadványokat kérésre a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján hazai vagy külföldi forrásból megszerzi. Az utóbbi esetben az Országos Széchényi Könyvtár közvetíti a kérést külföldre. Az így kapott dokumentumok használatáról a kölcsönadó könyvtár rendelkezik.
 3. A könyvtárak folyóiratot nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből is kérhető.
 4. Budapesti könyvtárakból csak kivételes, indokolt esetekben végzünk könyvtárközi kölcsönzést.
 5. A könyvtárközi kérés teljesítését a kölcsönadó könyvtárak megtagadhatják.
 6. A kéréseket személyesen, könyvtárközi kérőlap leadásával lehet leadni.
 7. Részletes információ található az Útmutatóban.

 

A könyvtár állományából más könyvtárak számára:

 

 1. A könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartása mellett bármely könyvtár jogosult dokumentumok kérésére
 2. Kéréseket elsősorban ODR-en keresztül várunk, amennyiben viszont a kérő könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, postai úton illetve emailen keresztül is igénybe vehető a szolgáltatás.
 3. A visszaküldés költségeit a kérő könyvtárnak kell biztosítania.
 4. Folyóiratokat nem kölcsönzünk, viszont alkalmanként az összesen 20-25 oldal terjedelmet meg nem haladó cikkekről fénymásolat kérhető.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .