Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Regisztráció, beiratkozás

 1. A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, valamint 14. életévét betöltött középiskolás diák.
 2. A könyvtár használata csak beiratkozott olvasók számára elérhető. Beiratkozáskor az olvasók adatai a számítógépes adatbázisba kerülnek, s azokat a könyvtár a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény rendelkezésének megfelelően tárolja, kezeli és gondoskodik az adatvédelemről.
 3. A beiratkozáshoz szükséges:
  • a) Magyar állampolgárok részéről: személyi igazolvány vagy kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya; a 18. életévüket be nem töltött középiskolásoknak ezen felül diákigazolvány és megfelelő személyi okmányokkal rendelkező, nagykorú kezes.
  • b) Külföldi állampolgárok részéről útlevél, EU-tagállamok polgárai esetén útlevél vagy személyi igazolvány.
  • c) A személyes adataiban bekövetkezett változást az olvasó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 4. A különböző térítési kedvezmények érvényesítéséhez igazolni kell a jogosultságot. Egyszerre csak egy kedvezmény érvényesíthető.
 5. Az olvasójegy a beiratkozás napjától egy évig vagy fél évig érvényes. Típusai:
  • a) Látogatójegy: a könyvtár alapszolgáltatásainak igénybevételére: a szabadpolcos és raktári állomány helyben használatára (kivéve a Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya dokumentumait) és a közönségszolgálati terekben igénybe vehető szolgáltatásokra jogosít.
  • b) Kölcsönzőjegy: a könyvtár alapszolgáltatásain felül kölcsönzésre, könyvtárközi kölcsönzésre, könyvelőjegyzésre és kutatói nyilatkozat kitöltésével a Kéziratok és régi nyomtatványok osztálya dokumentumainak használatára is feljogosít (kivéve a középiskolásokat és a Díjszabás 1/b/1/b, c, e pont alatt leírt kedvezményeket igénybe vevő olvasókat).
  • c) Kutatójegy: a könyvtár alapszolgáltatásain felül lehetővé teszi a különgyűjtemények helyben használatát. A regisztráció mellett kutatói nyilatkozat kitöltése kötelező.

Díjszabás

 1. Olvasójegyek
  • a) Látogatójegy: ingyenes.
  • b) Kölcsönzőjegy
   1. ingyenes:
    • a. az ELTE-vel közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszonyban álló személy, az ELTE professor emeritusa (a továbbiakban együtt: ELTE polgár), az ELTE-n Erasmus-program keretében tartózkodó hallgató.
    • b. 70 év feletti magyar állampolgár.
    • c. 67%-os vagy súlyosabb rokkant látás- és hallássérült, mozgáskorlátozott.
    • d. könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói.
    • e. "Magyar igazolvánnyal" vagy "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" rendelkezők.
   2. 1850 Ft/év, 1000Ft/fél év: más felsőoktatási intézmény oktatója, hallgatója.
   3. 2900Ft/év: ELTE Alumni tagsági kártyával rendelkező tag.
   4. 3700 Ft/év, 2000Ft/fél év: az 1/b/1-3. pontban fel nem sorolt magyar és külföldi állampolgár.
  • c) Kutatójegy:
   1. ingyenes:
    • a. ELTE polgár, az ELTE-n Erasmus-program keretében tartózkodó hallgató.
    • b. könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói.
   2. 1850 Ft/év, 1000 Ft/fél év:
    • a. 70 év feletti magyar állampolgár.
    • b. 67%-os vagy súlyosabb rokkant látás- és hallássérült, mozgáskorlátozott.
    • c. "Magyar igazolvánnyal" vagy "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" rendelkezők.
   3. 2900 Ft/év, 1200 Ft/fél év: ELTE Alumni kártyával rendelkező tag.
   4. 3700 Ft/év, 2000 Ft/fél év: a 1/c/1-3. pontban fel nem sorolt magyar és külföldi állampolgár.
 2. A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell. Egyszerre csak egy díjkedvezmény érvényesíthető.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .