Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Helyben használat

Az olvasóterem polcain megtalálható a napi felkészüléshez és a vizsgákhoz szükséges szak- és szépirodalom valamint a legfrissebb folyóiratok. A raktári állomány kérőlapon kérhető ki.

Az előadásokhoz, szemináriumokhoz kapcsolódó irodalmat - tanóra és másolás idejére - kiadjuk a hallgatóknak is, letét ellenében. (Ez alól kivételt képeznek a szakdolgozatok és bölcsészdoktori disszertációk, melyeket a könyvtárból kivinni, lemásolni senkinek nem szabad.)

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .