Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Beiratkozás

Kölcsönzőjegyet válthat, aki aktív hallgatója, oktatója vagy dolgozója az Angol–Amerikai Intézetnek. Indokolt esetben nem intézeti ELTE polgár (oktató, doktori hallgató, könyvtáros, nem oktató dolgozó) is válthat kutatási témája alapján a könyvtárvezető engedélyével.

Beiratkozás

 

  1. A beiratkozás személyesen a könyvtári adatlap kitöltésével és aláírásával történik a Kölcsönzőpultnál.
  2. Beiratkozáskor az olvasók adatai a számítógépes adatbázisba kerülnek, s azokat a könyvtár az 1992. LXIII. törvény rendelkezésének megfelelően tárolja, kezeli és gondoskodik az adatvédelemről.
  3. Beiratkozott olvasóink jogosultságtól függően kölcsönzőjegyet vagy látogatójegyet kapnak.
  4. A látogatójegy a kölcsönzés, a könyvtárközi kölcsönzés és a szakdolgozatok olvasásának kivételével valamennyi szolgáltatás igénybevételére jogosít.
  5. Kölcsönzőjeggyel a könyvtár szolgáltatásai teljes körűen igénybe vehetőek.
  6. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: magyar állampolgároknak személyi igazolvány, lakcímkártya, külföldi állampolgároknak útlevél. Kölcsönzőjegy váltásakor és hosszabbításakor az Angol-Amerikai Intézettel illetve az ELTE-vel fennálló aktív jogviszonyt is igazolni kell írásos dokumentum vagy elektronikus nyilvántartás (NEPTUN) alapján. Külföldi vendéghallgatók esetében a Guest Student Application Form is szükséges.
  7. Kölcsönzőjegyet válthat, aki aktív hallgatója, oktatója vagy dolgozója az Angol–Amerikai Intézetnek. Indokolt esetben nem intézeti ELTE polgár (oktató, doktori hallgató, könyvtáros, nem oktató dolgozó) is válthat kutatási témája alapján a könyvtárvezető engedélyével.
  8. A kölcsönzőjegyet minden tanév elején meg kell újítani, érvényessége egy tanévre szól. Más szakos, angol vagy amerikanisztika tanegységgel rendelkezők vagy doktori hallgatók illetve külföldi vendéghallgatók esetében a kölcsönzőjegy egy szemeszterre illetve a csereprogram idejéig érvényes. A látogatójegy egy tanévre váltható.
  9. A beiratkozás ingyenes.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .