Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Beiratkozás

Beiratkozhatnak az intézet hallgatói, oktatói, kutatói. Az intézetünk oktatói/kutatói kezességével külső, vagyis az intézeten kívüli hallgatók és kutatók is beiratkozhatnak. Ehhez egy formanyomtatványt alakítottunk ki, amely a letölthető fájlok között megtalálható.

Könyvtárhasználati  szabályzat

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet könyvtára nem nyilvános könyvtár. A könyvtárhasználat feltételeit a szabályzat határozza meg.

A jelen szabályzatot be nem tartó olvasót a könyvtár kizárhatja olvasói köréből.

  • A könyvtárba beiratkozhat minden olyan személy, aki hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban áll az intézménnyel, illetve olyan külső felhasználó, akiért az intézet valamely tanára felelősséget vállal továbbá e szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. (A felelősséget vállaló személy írásbeli engedélyével lehet a könyvtárat használni.)
  • A beiratkozás egy tanévre szól.
  • Az olvasó köteles állandó vagy ideiglenes lakcímének megváltozását bejelenteni.
  • A könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, a könyvtárhasználó a kölcsönvett illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelőséggel tartozik. Köteles megóvni meg a könyveket minden rongálódástól, szennyeződéstől. Amennyiben az olvasó szándékosan kárt okoz (csonkítás, rongálás, lopás), ellene fegyelmi vagy bírósági eljárás indítható. Károkozás megalapozott gyanúja esetén az olvasó köteles alávetni magát a tisztázást célzó vizsgálatnak.  Könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele (lopás) esetén a könyvtáros jegyzőkönyvet vesz fel.
  • A könyvtárban elérhető szolgáltatások, katalógusok, illetve az olvasók által igénybevehető fénymásolók használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást.
  • Az olvasó egyszerre öt dokumentumot használhat. Az olvasók 5 db őrjegyet kapnak a könyvtárhasználat megkezdése előtt a könyvtárostól, amit a kiválasztott dokumentum helyére kell tenni. Az őrjegyen lévő tasakba kell belehelyezni a polcról levett mű jelzetét és az olvasó nevét tartalmazó cédulát.
  • A könyvtárba kabátot, táskát, élelmiszert behozni nem szabad. Ezek elhelyezésére a könyvtár előterében (a lépcső alatt)  lévő zárható szekrényben van lehetőség. A zárható szekrények kulcsai a könyvtárosoktól kérhetők. Az előtérben hagyott tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal.
  • A könyvtár használói nem zavarhatják egymás munkáját hangoskodással, beszélgetéssel.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .