Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

Nyitva tartás
hétfő: 9.00-12.00, 12.30-16.00
kedd: 9.00-12.00, 12.30-16.00
szerda: 9.00-12.00, 12.30-16.00
csütörtök: 9.00-12.00, 12.30-16.00
péntek: 9.00-12.00, 12.30-14.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Megközelítés, elérhetőségek
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. Földszint 5.
Email: toth [dot] zsuzsanna [at] btk [dot] elte [dot] hu
Telefon: + 36 1 411 6500 / 2245
Könyvtár kód: B2 57
Megközelítés:

Metró: 2-es metró - Astoria megálló

Villamos: 47, 49 - Astoria megálló

Busz: 7, 178, 112, 8 - Astoria megálló


Könyvajánló Hírek

Szávai Ilona (szerk.): Az olvasás védelmében

Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

Szerkesztő: Szávai Ilona

Cím: Az olvasás védelmében: Olvasáskutatási tanulmányok

Kiadás: Budapest: Pont Kiadó, 2010

ISBN: 978-963-9957-11-4

Könyvajánló - Szörényi László: Delfinárium

Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

Szerző: Szörényi László

Cím: Delfinárium: Filológiai groteszk                                      

Kiadás: Miskolc: Felsőmagyarország, 2000

ISBN: 963-9280-14-3

 

Iniciálé - kiállítás az Egyetemi Könyvtárban

ked., 2016-06-07 (Egész nap) - szo., 2016-06-25 (Egész nap)
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és a TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 2016. június 7-én 17 órára az Egyetemi Könyvtár második emeleti kiállítótermébe (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) „Iniciálé” című kiállítására, amelyet a TypoSzalon Typomage sorozatában Dr. Voit Krisztina könyv- és sajtótörténész tiszteletére ajánl.

Együttműködési megállapodás az OSZK és az ELTE BTK KITI között

Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

 

2016. május 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézetigazgatója. A megállapodást ellátta kézjegyével Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja is.

Könyvek holokausztja - kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában

hét., 2016-06-13 11:00 - 13:00
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára
 
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és nformációtudományi Intézete szeretettel várja Önt a FSZEK Budapest Gyûjtemény 2014-es kiállítása alapján 2016 tavaszán elkészült "Könyvek holokausztja" címû virtuális kiállítás bemutatójára.
 

Meghívó a Nyitott napok előadássorozat következő előadására

sze., 2016-05-11 17:00 - 19:00
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a Nyitott Napok sorozat következő előadására.

"Papirusz-stílus" a középkori könyvfestészetben

sze., 2016-04-20 17:00 - 19:00
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a Nyitott Napok sorozat következő  előadására.

Beiratkozni jogosult

Hallgatók
Oktatók

Beiratkozás részletei

A könyvtár alapszolgáltatásait igénybe veheti az Egyetemmel jogviszonyban álló dolgozó,
oktató, hallgató, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Alapszolgáltatások: helyben használat, katalógusok használata, információ a könyvtár állományáról, más könyvtárakról, Internet használat. Kiegészítő szolgáltatások - beiratkozott olvasóknak.
Beiratkozott olvasó lehet:
Az ELTE-vel jogviszonyban levő egyetemi hallgató, oktató, dolgozó. A regisztráció az adott tanév kezdetétől a végéig tart.
A beiratkozásnál a hallgatónak a következő adatokat kell közölni:
név, születési dátum, lakcím, telefonszám, anyja neve, email cím
A személyes adataiban bekövetkezett változást az olvasó köteles bejelenteni a könyvtárnak
A könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden
könyvtárhasználó kötelessége. Köteles a kikölcsönzött dokumentumokat minden rongálástól,
szennyeződéstől megóvni.
Amennyiben az olvasó szándékosan kárt okoz, ellene fegyelmi eljárás indítható.

A könyvtár alapszolgáltatásait igénybe veheti az Egyetemmel jogviszonyban álló dolgozó,
oktató, hallgató, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Alapszolgáltatások: helyben használat, katalógusok használata, információ a könyvtár állományáról, más könyvtárakról, Internet használat. Kiegészítő szolgáltatások - beiratkozott olvasóknak.

A könyvtárat helyben olvasásra minden olvasó használhatja. Az állományt raktári jelzet
alapján lehet visszakeresni. A kézikönyvek, illetve folyóiratok szabadpolcon találhatók.
A könyvtárban elérhető számítógépes szolgáltatások használatához a könyvtáros ad
útbaigazítást.
Helyben használható, nem kölcsönözhetőek az alábbi dokumentumok:
kézikönyvek
adattárak és szótárak
folyóiratok
szakdolgozatok
doktori disszertációk
elektronikus dokumentumok

Kölcsönözni személyesen beiratkozott olvasónak lehet. Egyidejűleg dolgozóknál és tanároknál 15 darab, hallgatóknál 5 darab könyv lehet.
A kölcsönzési határidő alapértelmezésben 14 nap.

A könyvtárban egy számítógép áll az olvasók rendelkezésére.

Könyvtárunkban a tájékoztató szolgálat és munkatársai segítenek az olvasónak problémái megoldásában:

a.) a könyvtárban és a könyvtári katalógusokban eligazodni

b.) az olvasótermi állomány, a számítógépes- és hagyományos cédula katalógusok, az internet, és címtárak segítségével választ adnak az olvasók kérdéseire

c.) szükség szerint megadják a keresett művek fellelhetőségét és a hozzáférés lehetőségeit a hazai és külföldi könyvtárakban

Alapgyűjtemények

  • A könyvtár szakirányok és a hozzájuk kapcsolódó kutatások irodalmát, a szakokhoz kapcsolódó egyéb tárgyak irodalmát, általános tartalmú műveket, elektronikus dokumentumokat gyűjti. Az állomány adatai: 14 ezer könyv, ennek kölcsönözhető 6 ezres része online elérhető, a helyben használt folyóiratok 12 hazai és 6 külföldi szakfolyóiratból állnak, 700 elektronikus dokumentum, 166 régi könyv.

2011-10-18 12:40
Név Státusz E-Mail Telefon
Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa könyvtáros toth [dot] zsuzsanna [at] btk [dot] elte [dot] hu +36 1 411 6500 / 2245

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .