Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

Kölcsönözni személyesen beiratkozott olvasónak lehet. Egyidejűleg dolgozóknál és tanároknál 15 darab, hallgatóknál 5 darab könyv lehet.
A kölcsönzési határidő alapértelmezésben 14 nap.

Különösen keresett, kis példányszámú könyvek esetén zárástól következő nap 12 óráig lehet kölcsönözni. A 14 napra kikölcsönzött
művek esetén a kölcsönzési határidő –amennyiben előjegyzés nincs az adott könyvre - egyszer meghosszabbítható.
A kölcsönzésből ideiglenesen kizárja magát az az olvasó, akinek könyvtartozása van.
A szakon végzett hallgatók kötelesek könyvtartozásukat rendezni, ellenkező esetben részükre
az államvizsgához szükséges „Igazolás” nem állítható ki.
A Karról távozó dolgozónak szintén kötelessége esetleges könyvtartozását rendezni és a
„sétálópapírt” aláíratni a könyvtárossal.

Hazai könyvtárakból emailen érkező könyvtárközi kéréseket teljesítünk

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .