Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Beiratkozás

A könyvtár alapszolgáltatásait igénybe veheti az Egyetemmel jogviszonyban álló dolgozó,
oktató, hallgató, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Alapszolgáltatások: helyben használat, katalógusok használata, információ a könyvtár állományáról, más könyvtárakról, Internet használat. Kiegészítő szolgáltatások - beiratkozott olvasóknak.


Beiratkozott olvasó lehet:
Az ELTE-vel hallgatói jogviszonyban levő, könyvtár szakos egyetemi hallgató,
egyetemi oktató, dolgozó. A regisztráció az adott tanév kezdetétől a végéig tart.
A beiratkozásnál a hallgatónak a következő adatokat kell közölni:
név, születési dátum, lakcím, telefonszám, anyja neve, email cím.

A személyes adataiban bekövetkezett változást az olvasó köteles bejelenteni a könyvtárnak
A könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden
könyvtárhasználó kötelessége. Köteles a kikölcsönzött dokumentumokat minden rongálástól,
szennyeződéstől megóvni.
Amennyiben az olvasó szándékosan kárt okoz, ellene fegyelmi eljárás indítható.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .