Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Regisztráció, beiratkozás

 

 

Könyvtárhasználóink a látogatók és a beiratkozott olvasók.

 

1. A látogatók az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Könyvtárhasználati Szabályzata 4.§ (1) bekezdésében felsorolt    könyvtári szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe.

A különgyűjtemények használatáért a látogatók használati díjat fizetnek.

A könyvtárhasználati díjat jelen szabályzat A könyvtári szolgáltatások díjai című melléklete tartalmazza.

 

2. A beiratkozott olvasók a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételére jogosultak.

     Beiratkozott olvasók az alábbiak lehetnek a következő feltételekkel:

 

Beiratkozhat

Beiratkozás
feltételei

Tagdíj

A Kar dolgozója

 • személyi igazolvány

nincs

Az ELTE
dolgozója, nyugdíjasa

 • személyi igazolvány
 • munkaviszony (ill. az ELTE-ről nyugdíjba menetel) igazolása

nincs

A kar óraadó oktatója

 • személyi igazolvány
 • tanszékvezetői igazolás

nincs

A kar hallgatója

 

 

 • személyi igazolvány
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás

nincs

A kar részképzéses hallgatója

 • útlevél vagy személyi igazolvány
 • diákigazolvány

nincs

Végzett, de nem államvizsgázott hallgató

a végzést követő két szemeszter idejéig

 • személyi igazolvány
 • igazolás a T.O.-tól az abszolutórium megszerzésének időpontjáról

1500,- Ft/ szemeszter

A kar tanfolyami hallgatója

 • személyi igazolvány
 • tanfolyami igazolás

nincs

ELTE hallgató, ha gyógypedagógiai témájú szakdolgozatot ír

 • személyi igazolvány
 • hallgatói jogviszony igazolása
 • igazolás a gyógypedagógiai témájú szakdolgozatról

nincs

Más felsőoktatási intézmény hallgatója,

ha gyógypedagógiai témájú szakdolgozatot ír

 • személyi igazolvány
 • igazolás a gyógypedagógiai témájú szakdolgozatról
 • munkaviszony igazolása vagy jótálló (személyi igazolvánnyal és munkahelyi igazolással)

3400,- Ft

 

Diákigazol-
vánnyal:

1700,- Ft

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, a fogyatékosügy kutatója

 • személyi igazolvány
 • munkaviszonyt és foglalkozást igazoló irat

3400,- Ft

Könyvtáros

 • személyi igazolvány
 • munkaviszonyt és foglalkozást igazoló irat

nincs

Egyéb –fizetős

 

(Könyvtárvezetői engedéllyel, kivételes esetben)

 

 • könyvtárigazgatónak írt kérvény
 • személyi igazolvány
 • munkaviszony igazolása vagy jótálló (személyi igazolvánnyal és munkahelyi igazolással)

3400,- Ft

Diákigazol-
vánnyal

1700,- Ft

Egyéb – nem fizetős

 

(Könyvtárvezetői engedéllyel, kivételes esetben)

 

 • könyvtárigazgatónak írt kérvény
 • személyi igazolvány
 • munkaviszony igazolása vagy  jótálló (személyi igazolvánnyal és munkahelyi igazolással)
 • fogyatékossági igazolvány

nincs

 

 

 A beiratkozás egy tanévre szól: a tárgyév szeptember 1.-től (ill. a szeptember 1. utáni beiratkozás dátumától) a következő    év  augusztus 31.-ig.

 

 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .