Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 23. péntek
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

 

Kölcsönzés

 

1. Kölcsönözni kizárólag saját vonalkódos ELTE olvasójeggyel vagy diákigazolvánnyal lehet.

2. A kölcsönzőtérben elhelyezett dokumentumok – a bekötött folyóiratok kivételével – kölcsönözhetők.

A média különgyűjtemény állománya (hangkazetta, CD-ROM, video, DVD) – az archív és olvasótermi példányokat kivéve – kölcsönözhető.

3. A beiratkozott olvasók által kölcsönözhető dokumentumok száma és a kölcsönzés ideje:

Beiratkozott olvasó

Kölcsönözhető dokumentumok száma,

kölcsönzési ideje

A Kar oktatója, kutatója

50 könyv – 180 napra

A Kar egyéb dolgozója

25 könyv – 180 napra

Az ELTE dolgozója, nyugdíjasa

5 könyv – 4 hétre

A kar óraadó oktatója

5 könyv - 4 hétre

A kar hallgatója

 

5 könyv –4 hétre

1 fénymásolókártya – egy szemeszterre

A kar részképzéses hallgatója

5 könyv – 4 hétre,

1 fénymásolókártya – egy szemeszterre,

ill. a képzés idejéig

Végzett, de nem államvizsgázott hallgató

a végzést követő két szemeszter idejéig

2 könyv – 4 hétre

A kar tanfolyami hallgatója

2 könyv – 4 hétre

ELTE hallgató, ha gyógypedagógiai témájú szakdolgozatot ír

2 könyv – 4 hétre

Más felsőoktatási intézmény hallgatója, ha gyógypedagógiai témájú szakdolgozatot ír

2 könyv – 4 hétre

Gyógy-pedagógus, fejlesztő pedagógus, a fogyatékosügy kutatója

2 könyv – 4 hétre

Könyvtáros

2 könyv – 4 hétre

Egyéb –fizetős

(Könyvtárvezetői engedéllyel, kivételes esetben)

 

2 könyv – 4 hétre

Egyéb – nem fizetős

(Könyvtárvezetői engedéllyel, kivételes esetben)

 

2 könyv – 4 hétre

 

4. A médiadokumentumok kölcsönzési ideje 1 hét, kivéve a Kar dolgozóit, számukra 4 hét.

5. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, melynek mértéke 40,- Ft könyvenként naponta.

6. Amíg a könyvtárhasználó a könyvtárral szembeni tartozásait nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .