Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. március 19. hétfő
magyar   English   deutsch  

A Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár különgyűjteményei

 

Szakdolgozatok

A könyvtár a karon készült szakdolgozatokat 2001-ig visszamenőleg digitális formában gyűjti, és e célra elkülönített számítógépeken szolgáltatja.

Listájuk elérhető:

Összes szakdolgozat listája 2015-ig

 

Szakkollégiumi gyűjtemény

 A Társadalomtudományi Szakkollégium hallgatóinak tanulmányait, kutatásait támogató gyűjtemény a Nándorfejérvári úti kollégium épületében található. A állományrész formai-tartalmi feltárására 2011-2012-ben került sor, a teljes anyag  megtalálható az ELTE könyvtári hálózatának közös katalógusában. A gyűjtemény anyaga korlátozottan elérhető.

 

Intézeti gyűjtemények

- Szociológiai Intézet Történeti Szociológia Tanszék letéti gyűjtemény

- Társadalmi Kapcsolatok Intézet Szociálpszichológiai Tanszék letéti gyűjtemény

Szűkebb szakterületek, speciális oktatási, kutatási tevékenységét támogató gyűjtemények. Állományuk anyaga megtalálható az ELTE könyvtári hálózatának közös katalógusában. Használatuk erősen korlátozott.

 

Szociológia Doktori Iskola gyűjteménye

A karon folyó PhD képzésben részt vevő hallgatók számára elérhető.

 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .