Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Helyben használat

A könyvtárat helyben olvasásra minden olvasó használhatja. Az állományt raktári jelzet
alapján lehet visszakeresni. A kézikönyvek, illetve folyóiratok szabadpolcon találhatók.
A könyvtárban elérhető számítógépes szolgáltatások használatához a könyvtáros ad
útbaigazítást.
Helyben használható, nem kölcsönözhetőek az alábbi dokumentumok:
kézikönyvek
adattárak és szótárak
folyóiratok
szakdolgozatok
doktori disszertációk
elektronikus dokumentumok

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .