Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Helyben használat

 

Az Izabella utcai Könyvtárból csak az ELTE PPK Pszichológiai Intézet hallgatói és oktatói kölcsönözhetnek, helyben azonban bárki díjmentesen használhatja a könyvtárat.

 

 Tízezernél több kölcsönözhető könyv és felsőoktatási jegyzet áll hallgatóink rendelkezésére, az olvasóteremben levehetőek  szabadon a polcokról. Eligazodni közöttük az online katalógus segít a példányadatoknál található „Raktári jel” révén.

Közel ötven külföldi és egy tucatnyi magyar szakfolyóirat található meg nyomtatásban, de sok száz szaklap elérhető teljes szöveggel a helyben hozzáférhető adatbázisainkban.

 

A folyóiratok nem kölcsönözhetőek, azonban helyben olvashatóak és fénymásolat is készíthető róluk. 

A folyóiratkatalógust az alábbi linken találja meg: http://ppk-konyvtar.elte.hu/folyoiratkatalogus/

 

2700 Szakdolgozatunk szintén csak helyben olvashatók.

 

Mielőtt bemegy az olvasóterembe, kérjük, adja le könyvtárjegyét vagy igazolványát a tájékoztatópultnál! Ruhatári szekrénykulcsot adunk cserébe, ha kabátja, táskája van. Azokat ne vigye be, és az étel- vagy italfogyasztást is mellőze a számítógépek közelében!

Amikor végzett munkájával, kivette holmiját a folyosói szekrényből és visszahoztakulcsát, visszakapja iratát, jegyét. Vigyázzon a kulcsra, hogy más ne férjen értékeihez! (Elveszett ruhatári szekrénykulcs pótlása: 5000 Ft)

   

 

 
   

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .