Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 18. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Kölcsönzés

Kölcsönözni az állomány meghatározott részéből, beiratkozott olvasóknak lehet.

A könyvtár állományát RAKTÁRI (kölcsönözhető), illetve OLVASÓTERMI (helyben használható) könyvek alkotják.

Raktárból kölcsönözni kérőlap kitöltése és leadása után lehet. A raktári kéréseket 15 percen belül teljesítjük. A kölcsönzési idő általában 2 hét, de keresett, kis példányszámú könyveknél rövidebb is lehet. A raktári könyvek kölcsönzési határidejét, amennyiben nincs rájuk előjegyzés, ötször lehet

hosszabbítani két-két hét időtartamra. A hosszabbítás személyesen, telefonon, e-mail-ben vagy a kölcsönzési idő lejárta előtt online

(http://www.konyvtar.elte.hu – Hosszabbítás) is történhet.

Lehetőség van egyes olvasótermi könyvek (szótárak, lexikonok és egyes kézikönyvek kivételével) éjszakai, hétvégi kölcsönzésére. A hét közben

elvitt olvasótermi anyagot másnap nyitásra, a hétvégére kikölcsönzött dokumentumokat hétfőn reggelre kell visszahozni.

Egy olvasónál egyszerre 15 darab könyv lehet kölcsönzésben. Más nevére könyvet kivenni nem lehet.

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentumokra késedelmi díjat számolunk fel, melynek mértéke raktári példányoknál

20 Ft/könyv/naptári nap, olvasótermi könyveknél 100 Ft/könyv/naptári nap. Aki a könyvtárnak késedelmi díjjal tartozik, nem kölcsönözhet

mindaddig, amíg tartozását nem rendezi. Amennyiben valaki tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtárból véglegesen kitiltható.

Olvasótermi könyvek többszöri késedelmes visszaszolgáltatása esetén a hallgató 3 hónapra kizárja magát mindennemű kölcsönzésből!

A szakdolgozatok, doktori disszertációk nyilvánosak, kölcsönzésük, másolásuk azonban szigorúan tilos!

A nyári szünetre csak a szakdolgozók kölcsönözhetnek.

Az államvizsgához szükséges könyvtári igazolás kiadása után a kölcsönzés semmilyen módon nem lehetséges.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .