Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 23. péntek
magyar   English   deutsch  

Alapgyűjtemény

Gyűjtemény: Szláv (keleti szláv nyelvek : orosz, ukrán, belorusz, ruszin; délszláv nyelvek: szerb, horvát, bolgár, macedón, szlovén ; nyugati szláv nyelvek: cseh, szlovák, lengyel és egyéb kisebbségi nyelvek)  ill. a balti nyelvek (lett, litván) irodalma, irodalomelméleti, kritikai szakirodalma, kultúrájával kapcsolatos szakirodalom: történelem, vallás, néprajz, művészettörténet, filozófia, színháztörténet stb. Szláv filológia folyóiratok (lásd nyelvek) , az intézet hallgatói által készített szakdolgozatok (BA, MA) , ill. az intézet  keretein belül található  hat akkreditált doktori program  hallgatói által készített  kandidátusi disszertációk, nagydoktori disszertációk. Az állomány nagysága 68.175 db. kötet, jelenleg 39 külföldi folyóirat jár könyvtárunknak.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .