Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 17. szombat
magyar   English   deutsch  

Különgyűjtemények


1. Régi archív gyűjtemény

Az 1960 előtt kiadott dokumentumokat tartalmazza. A gyűjtemény egyrészt a gyógypedagógia múltjának feltárásához nyújt lehetőséget az oktatók és kutatók számára, másrészt a pedagógia, a pszichológia és más tudományterületek pótolhatatlan dokumentumaival segíti őket munkájukban.

Ezeket - a zömében 100-200 éves könyveket - amelyek között igazi könyvritkaságok is fellelhetőek - állományvédelmi megfontolásból elsősorban oktatók és kutatók használhatják. A gyűjteményt a könyvtár folyamatosan bővíti lehetőségei szerint, főként hagyatékokból.
Az állomány még csak kis részben - főleg a gyógypedagógiai dokumentumokra figyelemmel - került feltárásra. Részletes leírásuk már hozzáférhető az online katalógusban. Az állomány nagyobbik részéről azonban csak cédulakatalógus ad tájékoztatást, amelynek kiváltása online hozzáférésre folyamatban van.
 
A gyűjtemény anyagának digitalizálása is megkezdődött a leggyakrabban keresett gyógypedagógiai, pedagógiai és pszichológiai témájú könyvek esetében. Az archív gyógypedagógiai szakfolyóiratok egy része CD-ROM formában is hozzáférhető.


2. Új archív gyűjtemény

Az 1960.01.01. után megjelent, a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó magyar nyelvű irodalom, és a kar oktatói által publikált munkák, illetve részben az oktatók tudományos fokozatainak megszerzéséhez kapcsolódó kiadványok kerülnek ide.
Ez az állományrész teljes egészében szerepel az elektronikus katalógusunkban. Kérőlappal kérhető ki.
Ezekről a dokumentumokról - a disszertációk kivételével - fénymásolat készíthető.


3. Folyóirat gyűjtemény

Folyóirat gyűjteményünkben 247 cím szerepel (ebből  153 magyar és 94 külföldi, nagyrészt angol és német nyelvű). A magyar nyelvű periodikák közül kiemelkedő fontosságúak a gyógypedagógiai tárgyú folyóiratok, ezeknél teljes körű gyűjtemény létrehozása volt a célunk. Az idegen nyelvű folyóiratok esetében törekedtünk a gyógypedagógia összes szakterületének reprezentatív megjelenítésére.
A könyvtár folyóirat-állománya szerepel az elektronikus katalógusban.


4. Szakdolgozatok, záródolgozatok

 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .