Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. február 25. vasárnap
magyar   English   deutsch  

Regisztráció, beiratkozás

A kar valamint az egyetem hallgatói, jelenlegi és volt oktatói, az ELTE munkaviszonyban álló polgárai, ELTE Alumni tagok (tagságuk igazolásával kedvezményesen), valamint egyéb külsős olvasók iratkozhatnak be a díjszabási táblázatban meghatározottak szerint. A könyvtári szolgáltatások az olvasójegy bemutatásával vehetők igénybe, melynek kiállításához személyazonosságot igazoló okirat, a hallgatói jogviszony igazolása érvényes diákigazolvánnyal, vagy ELTE munkaviszony igazolása, az olvasó neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma, valamint a karon képzés keretében tartózkodó nem magyar állampolgárok esetében a kar által kiadott igazolás szükséges.

 

Szolgáltatás Díjtétel
Napijegy 500,- Ft/nap
Beiratkozási díj  
ELTE Alumni tagok számára 300,- Ft/félév
Egyéb külsős olvasó 2100,- Ft/félév
ELTE polgároknak ingyenes
Elveszett olvasójegy pótlása 600.- Ft
Elveszett könyv pótlása A könyvtár által megállapított használati érték megfizetése
Késedelmi díj  
Kölcsönözhető könyvek 25,- Ft/kötet/nap
Kötelező irodalom, 1 hetes lejárat 100,- Ft/kötet/nap
Olvasótermi kötelező irodalom 500,- Ft/kötet/óra
Külön-gyűjtemény helyben használata
(szakdolgozatok)
400,- Ft/db

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .