Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 20. szombat
magyar   English   deutsch  

Munkacsoportok

Utolsó módosítás: 2015-01-22 09:41
A K21 szervezete
A K21 szervezeti felépítése rugalmasan követi az aktuális munkatervben megfogalmazott célokat és feladatokat. Vezetője a Könyvtári Tanács elnöke által megbízott projektvezető, a munkacsoportok vezetői az ELTE könyvtárainak dolgozói. A K21 külső stratégiai tanácsadó támogatását is igénybe veszi.
Minden EKSZ tagkönyvtár delegál a K21 projektbe minőségügyi felelőst, akik a minőségfejlesztési tevékenység gyakorlati, mindennapi végrehajtói és koordinálói. Hozzájárulnak a minőségügyi rendszer működéséhez oly módon, hogy gondoskodnak a minőségpolitika, a minőségcélok megvalósításáról a könyvtárakban. A minőségügyi felelősök a tagkönyvtárak képviseletében, a KT elnökének megbízásával működnek.
 
Várjuk az új tagokat!
A K21 nyitott új tagok felvételére! Folyamatosan bővülünk és várjuk a csapatunkhoz csatlakozó bármely EKSZ könyvárban dolgozó kollégákat! A munkacsoport bemutatók alapján reméljük, minél többen kapnak kedvet ahhoz, hogy K21 csapattagok legyenek!
 
A K21 vezetője, projektmenedzser

Kálóczi Katalin megbízott főigazgató, Egyetemi Könyvtár

kaloczi [dot] katalin [at] lib [dot] elte [dot] hu

 

Külső tanácsadó

Dr. Ficzkó Zsuzsanna

zsficzko [at] t-online [dot] hu

 

A K21 mukacsoportjai

 

1. Minőségkoordinálási  és Értékelés-irányító Csoport

Csoportvezető: Vajda Zsuzsannna (EK)

vajda [dot] zsuzsanna [at] lib [dot] elte [dot] hu

 

2. Akadálymentes könyvtár Csoport

Csoportvezető: Bergmann Krisztina (BGGYK)

bergmann [dot] krisztina [at] barczi [dot] elte [dot] hu

 

3. Primer kutatások Csoportja

Csoportvezető: Virág Gabriella (EK)

virag [dot] gabriella [at] lib [dot] elte [dot] hu

 

4. Folyamatirányítási Csoport

Csoportvezető: Boda Gáborné Köntös Nelli (BTK)

kontos [dot] nelli [at] btk [dot] elte [dot] hu

 

5. Kommunikációs Csoport

Csoportvezető: Szépvölgyi Katalin (EK)

szepvolgyi [dot] katalin [at] lib [dot] elte [dot] hu

 

6. Zöld Könyvtár Csoport

Csoportvezető: Kutasi Zsuzsanna (BTK)

kutasi [dot] zsuzsanna [dot] seas [at] btk [dot] elte [dot] hu

 

 

 

 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .