( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0606305784_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0614307008session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 1172
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0606305784_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.0614307008session_start ( )../bootstrap.inc:1172

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 736
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0617309032_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08501180280drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08501180376header ( )../bootstrap.inc:736

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 737
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0617309032_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08501180280drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08511180440header ( )../bootstrap.inc:737

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 738
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0617309032_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08501180280drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08581180376header ( )../bootstrap.inc:738

( ! ) Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/index.php:4) in /afs/elte.hu/org/www.konyvtar/www.konyvtar.elte.hu/includes/bootstrap.inc on line 739
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0442281040{main}( )../index.php:0
20.0492286816drupal_bootstrap( )../index.php:25
30.0617309032_drupal_bootstrap( )../bootstrap.inc:1120
40.08501180280drupal_page_header( )../bootstrap.inc:1227
50.08781180424header ( )../bootstrap.inc:739
Informatikai Kar Könyvtára | University Library Service
Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. május 25. péntek
magyar   English   deutsch  

Informatikai Kar Könyvtára

Nyitva tartás
hétfő: 9.00-16.00
kedd: 8.30-16.00
szerda: 8.30-16.00
csütörtök: 8.30-16.00
péntek: 8.30-14.00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Megközelítés, elérhetőségek
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 1.em.
Email: iklib [at] inf [dot] elte [dot] hu
Telefon: 411-6500/8567, 8139
Könyvtár kód: B2-42
Megközelítés:

Könyvajánló

Beiratkozni jogosult

Hallgatók
Oktatók
Külsősök
Adott szak hallgatói

Beiratkozás részletei

 

A könyvtárhasználók köre  
1. Az Informatikai Kar hallgatói 
2. Az Informatikai Kar oktatói, dolgozói 
3. Az ELTE egyéb polgárai 
4. Szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói, dolgozói 
5. Eseti könyvtárvezetői engedély alapján  
Jogosultság igazolása: a hallgatói jogviszony igazolásával; az oktatók, dolgozók esetében munkáltatói igazolással.
 
A könyvtárat csak beiratkozás után lehet használni. Beiratkozni személyesen lehet, a könyvtárhasználati szabályok elfogadásával és az erről szóló nyilatkozat aláírásával. 
A beiratkozott olvasót a könyvtár regisztrálja és az olvasó számára kölcsönzőjegyet állít ki.  A kölcsönzőjegy az Informatikai Kar Kari Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére jogosít. 
A kölcsönzőjegy kiállításához szükséges: 
 
a) az olvasó személyes adatai: név, születési név, anyja neve, születési helye, születési ideje, állandó lakcím, tartózkodási hely, személyazonosító okmány száma, tartózkodási engedély száma (külföldi állampolgároknak), diákigazolvány száma 
b) az olvasó személyes adatait tartalmazó érvényes okmányok bemutatása A rögzített adatokat a könyvtár az olvasóval való kapcsolattartáshoz, ill. tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz, valamint könyvtári statisztikák készítésére használhatja fel. Az adatokat a Könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, az adatközlő írásos beleegyezése nélkül nyilvánosságra nem 
hozhatja. 
 
A beiratkozás hallgatók részére egy szemeszterre szól, ami érvényes diákigazolvánnyal hosszabbítható. Az ELTE oktatók, dolgozók beiratkozása a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig érvényes. 
 

 

Az olvasóterem kizárólag nyitvatartási időben használható. A ruhatár használata kötelező.

Az olvasóteremben az ülőhely szabadon választható. A szabadpolcon elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatóak.

Hosszabbítási kérelmet telefonon (411-6500/8567-es mellék) vagy e-mail-en (iklib [at] inf [dot] elte [dot] hu) is elfogadunk. A kölcsönzött könyveket az olvasónak megadott időpontra vissza kell hoznia a könyvtárba. Amennyiben az olvasó háromszori felszólítás után sem hozza vissza a dokumentumokat, jogi eljárást kell kezdeményezni.

Késedelmi díj: minden lejárati idő után visszahozott dokumentum után felszámításra kerül, mértékét a díjtáblázat tartalmazza. Nem kölcsönözhet és nem hosszabbíthat az, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

Kölcsönözni a beiratkozáskor kapott kölcsönzőjeggyel lehet. A kölcsönzők adatairól információt harmadik fél részére nem lehet kiadni. Egy adott dokumentumból egy kölcsönző csak 1 példányt kölcsönözhet. Tartós kölcsönzés esetén, a kikölcsönzött dokumentumot maximum 1 hónap időtartamra a könyvtár visszakérheti.

A könyvtár állományában nem található kiadványokat kérésre a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján hazai vagy külföldi forrásból beszerzi kizárólag a Kar oktatói, kutatói számára. Az így beszerzett könyvek használatáról a kölcsönadó könyvtár rendelkezik.

Más könyvtárakból kéréseket elfogadunk.

A szerzői jog (1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról 35.§ (4) bek.) betartása mellett a könyvtár állományában lévő dokumentumokról fénymásolat készíthető helyben.

Fénymásolás az olvasótérben külső szolgáltató által elhelyezett kártyás másológéppel lehetséges. A 100 egységes kártyák beszerezhetőek a -1. szinten működő fénymásoló szalonban.

Beiratkozni jogosult

Hallgatók
Oktatók
Külsősök
Adott szak hallgatói

Beiratkozás részletei

 A könyvtárhasználók köre  

1. Az Informatikai Kar hallgatói 

2. Az Informatikai Kar oktatói, dolgozói 

3. Az ELTE egyéb polgárai 

4. Szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói, dolgozói 

5. Eseti könyvtárvezetői engedély alapján  

Jogosultság igazolása: a hallgatói jogviszony igazolásával; az oktatók, dolgozók esetében munkáltatói igazolással.

 

A könyvtár a beiratkozott olvasók számára meghatározott feltételek mellett ingyenes számítógép- és internet használatot biztosít. Lehetőség van saját eszköz: laptop, használatára is.

Könyvtárunkban a tájékoztató szolgálat és munkatársai segítenek az olvasónak problémái megoldásában:

a.) a könyvtárban és a könyvtári katalógusokban eligazodni

b.) az olvasótermi állomány, a számítógépes- és hagyományos cédula katalógusok, az internet, és címtárak segítségével választ adnak az olvasók kérdéseire

c.) szükség szerint megadják a keresett művek fellelhetőségét és a hozzáférés lehetőségeit a hazai és külföldi könyvtárakban

d.) a szolgáltatások elérhetők: személyesen, telefonon, e-mailben, postai levélben.

Alapgyűjtemények

2016-07-08 12:16
2016-07-08 12:18
2016-07-08 12:19
Név Státusz E-Mail Telefon
Németh Gabriella mb. könyvtárvezető nemethg [at] inf [dot] elte [dot] hu 411-6500/ 8567
Szabó Tibor szatibor [at] inf [dot] elte [dot] hu Mellék: 8567
Szabó Zoltán szaboz [dot] z [at] inf [dot] elte [dot] hu 411-6500/ 8567

A Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagja, amelynek a hálózati központja az Egyetemi Könyvtár.

A könyvtár részei a tudományági szakgyűjtemények:

o Informatikai szakgyűjtemény

o Térképtudományi szakgyűjtemény

 

A könyvtár jellege: nem nyilvános egyetemi könyvtár, kari könyvtár

 

A könyvtár feladatai:

 

 1.  Az Informatikai Karon folyó informatikusképzés és egyéb szakképzés, valamint a szakági kutatás szakirodalmi-információs eszközökkel való elősegítése.
 2. A gyűjtőkörének megfelelő szakirodalom beszerzése, feldolgozása és feltárása.
 3. A könyvtári állomány — helyben olvasás, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján való — használatának biztosítása.
 4.  A nemzetközi kiadványcsere lebonyolítása és a kari kiadványok könyvtárközi kapcsolatok révén való terjesztése.
 5. Az informatikai jellegű szakterületekkel és tudományágakkal összefüggő könyvtári szaktájékoztatás.

 

A könyvtár gyűjtőköre:

A könyvtár gyűjti és a használat számára feltárja a gyűjtőköri szabályzatban felsorolt dokumentumokat.

 

 • A Kari Könyvtár gyűjtőköri feladata a Kar által folytatott oktató-, kutatómunka könyvtári feltételeinek biztosítása, a hallgatók tanulmányi és tanulmányi segédanyaggal való ellátása megfelelő példányszámmal. A Könyvtár gyűjti a szakági és általános segédleteket (lexikonok, szótárak, bibliográfiák), tankönyveket, jegyzeteket, a kötelező és ajánlott irodalmat, magyar és külföldi szakfolyóiratokat.
 • A könyvtár, a lehetőségekhez képest teljességre törekedve, gyűjti és a használat számára feltárja:
 • a tudományos és oktatói munkához szükséges kézikönyveket;
 • a szakági (informatikai, térképtudományi) szakirodalmi munkákat;
 • az oktatáshoz előírt tankönyveket és jegyzeteket;
 • az informatikai és térképtudományi időszaki kiadványokat;
 • az Informatikai Kar kiadványait;
 • a Kar oktatóinak, illetve hallgatóinak szakirodalmi munkáit;
 • a benyújtott és megőrzésre kijelölt szakdolgozatokat, doktori dolgozatokat, diákköri dolgozatokat;
 • a nemzetközi csere keretei között érkező dokumentumokat.

 

Az állománygyarapítás módja: vétel, ajándék és csere.

A vétel, ajándék és csere útján állományba került dokumentumokat a könyvtár állomány-nyilvántartásba veszi.

A könyvtár a könyvtári használat és a tudományos kutatás szükségletei szerint dolgozza fel saját állományát, valamint a tanszékek által beszerzett és átadott könyveket.

A könyvtár a feldolgozott állományt a használat és a könyvtári-dokumentációs munka szempontjai szerint szerkesztett katalógusokban feltárja.

A központi katalógusok a következők:

o hagyományos cédula-katalógusok:

o számítógépes katalógus

 

A könyvtár használatára és nyitva tartására vonatkozó szabályokat a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, melyet a könyvtár rendszeresen felülvizsgál és az olvasók igényeihez igazít.


 

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .