Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

Utolsó módosítás: 2016-05-14 17:49

1. Az Alapítvány célja

A 2005-ben létrejött Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célja "az ELTE Egyetemi Könyvtár rendeltetésével összhangban a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai színvonalának korszerűsítése, állományának védelme és gondozása, szolgáltatásainak bővítése, minőségi emelése, közönség- és partnerkapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése, értékeinek megismertetése mindazoknak a támogatóknak a felkutatása révén is, akik egyetértenek a cél fontosságával és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését".

Alapító okirat

2. Tisztségviselők

Alapító: Petrovics Mária, az Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese
 

Kuratóriumi tagok:

 • Dr. Kiszl Péter – a kuratórium elnöke, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet intézetigazgatója és tanszékvezetője
 • Szalay Krisztián – az ELTE BTK Gazdasági Hivatalának vezetője
 • Dr. Szögi László – az Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója
 • Ráday Mihály – művészettörténész, városvédő, Kossuth-díjas operatőr
 • Wohlmuth István – Belváros-Lipótváros Önkormányzatának kulturális tanácsnoka

3. Eredmények

Az Egyetemi Könyvtár állományában lévő régi könyvek restaurálása

Az Egyetemi Könyvtár 1561 óta folyamatosan bővülő, mintegy 2 milliós állománya állandó állagmegóvásra, konzerválásra és egy része sürgős restaurálásra szorul. Az ehhez szükséges források biztosítása érdekében az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programot indított el.
Bővebben a restaurálásról

Rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás

Az alapítvány számos rendezvény megvalósításához járult hozzá, melyek célja az Egyetemi Könyvtár értékeinek megismertetése a nagyközönséggel, a könyvtár kultúraközvetítő szerepének erősítése, az Egyetemi Könyvtárban folyó könyvtárszakmai munka prezentálása.

Ennek jegyében támogatta az alapítvány többek között a 450. éves jubileumi ünnepséget, Vincze Erika tipográfus kiállítását, a „Varázslók Pálcája” című beszélgetéssorozatot, a Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napja rendezvényeket vagy koncerteket és könyvbemutatókat.

Kiadványok megjelentetésének támogatása

Az alapítvány évről évre megjelenteti a könyvtár kincseit bemutató reprezentatív falinaptárt, támogatja a kétévente megjelenő Egyetemi Könyvtár Évkönyveit, valamint az Egyetemi Könyvtár megismertetését és népszerűsítését szolgáló nyomtatványok (többnyelvű könyvtárismertető, brosúra, szóróanyagok) előállítását, útbaigazító táblák, roll-upok elkészítését, videofilmek készítését.

Tárgyi eszközök vásárlása

Az alapítvány az elmúlt években számos tárgyi eszközzel gazdagította az intézményt. A szakmai munkát segítő eszközök közül a számítástechnikai berendezéseket (számítógépek, monitorok, kiegészítő perifériák, szoftverek stb.) kell kiemelni. A rendezvények magasabb színvonalát segítendő került sor videokamera, nagyképernyős televízió beszerzésére, valamint a Díszterem hangosításának megoldására, az aulában nagyképernyős televízió elhelyezésére.
Beszerzett eszközök listája

Humánerőforrás-fejlesztés

Képzések, tanfolyamok finanszírozása az Egyetemi Könyvtár dolgozói, önkéntesei számára.


Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2012-2015 közötti tevékenységének részletes összefoglalása: Kiszl Péter: Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 62. évf. 2015. 6. sz. 223-245. p.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6064&issue_id=571

4. Források

 • személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása
  2015-ben 139.355 Ft, 2014-ben 81.546 Ft, 2013-ban 63.940 Ft, 2012-ben 102.000 Ft, 2011-ben 62.000 Ft
 • könyv-örökbefogadási program
 • pályázatok
 • eseti alapítványi támogatások
 • kiadványok értékesítése
 • szolgáltatások

5. Elnyert pályázatok

Év Támogató Pályázati azonosító Pályázat címe Elnyert támogatás Beszámoló
2012 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Működési támogatás 50 000 Ft
2012 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-12-M-1520 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása 640 320 Ft Letöltés
2012 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-12-SZ-1076 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány szakmai programjának támogatása - 2012. 744 150 Ft Letöltés
2012 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-13-M-1409 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása - 2013 450 000 Ft Letöltés
2013 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 91/2013 Az Egyetemi Könyvtár rendezvényeiről videofelvételek késztéséhez jó minőségű HD-videokamrea beszerzése 150 000 Ft
2013 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-13-SZ-0141 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány szakmai programjának támogatása - 2013. 850 000 Ft Letöltés
2013 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-14-M-1342 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása - 2014 900 000 Ft Letöltés
2014 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata IX/A-2138/2014 Újra kinyitja kapuit az Egyetemi Könyvtár 80 000 Ft
2015 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-15-M-1920 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása - 2015 1 200 000 Ft
2015 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-15-SZ-1442 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány szakmai programjának támogatása - 2015. 1 000 000 Ft
2015 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata IX/A-2140/2015 Múzeumok Éjszakája 150 000 Ft
2015 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata III-1043/2015 Működési költségek támogatása 300 000 Ft
2016 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-16-M-0635 Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása – 2016. 1 000 000 Ft

6. Az alapítvány eddigi támogatói (örökbefogadók, pénzbeli támogatók)

 • Adonyi Ágnes
 • Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
 • Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
 • Dr. Bibor Máté
 • Dr. Dezső Tamás
 • Korányi Tamás
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
 • László Erzsébet
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Marek József, Dr. Király Ildikó
 • Dr. Mádl Ferenc
 • Máté András
 • NHA Kft.
 • Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa
 • Szabó Gábor
 • Dr. Tószegi Zsuzsanna
 • Vincze Erika

 • Anonim adományozók

7. Az alapítvány adatai

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Tel: (+36 1) 4116738

E-mail: alapitvany [at] lib [dot] elte [dot] hu

Web: http://konyvtar.elte.hu/alapitvany

Adószám: 18121362-1-41

Számlaszám: 12010532-00120645-00100003

8. Önkéntesek

 • Adonyi Ágnes
 • Acsai János (EK Informatikai és fejlesztési osztály)
 • Boros Tibor (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet)
 • Galambosné Palcsó Györgyi (EK Gazdasági és üzemeltetési osztály, 2015 tavaszáig az EK alkalmazásában)
 • Garamvölgyi László (EK Informatikai és fejlesztési osztály)
 • Gulyás Katalin (2016 tavaszáig az EK alkalmazásában)
 • Guth Holda (EK Főigazgatói titkárság)
 • Herendi Katalin (EK Főigazgatói titkárság)
 • Knapp Éva (EK Főigazgatói kabinet)
 • Pintér Károly (EK Informatikai és fejlesztési osztály)
 • Varga Klára (EK Informatikai és fejlesztési osztály)
 • Virág Gabriella (EK Informatikai és fejlesztési osztály)

9. Dokumentumok, beszámolók

Az Alapítvány nyilvános dokumentumtára az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) érhető el.

10. Sajtómegjelenések

Keresés


Letölthető falinaptár

Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .